Influenzavaccine 4-valent

Produktresumé
VaxigripTetra

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra 4 forskellige influenzavirus.
I sæson 2018-2019 er sammensætningen af vaccinen:

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-lignende virus
A/Singapore/INFIMH-16_0019/2016 (H3N2)-lignende virus
B/Colorado/06/2017-lignende virus (Victoria-linjen)
B/Phuket/3073/2013-lignende virus (Yamagata-linjen)

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at de 4-valente vacciner tilbydes til gravide og kronisk syge, som ikke er fyldt 60 år. Herudover, bliver i sæsonen 2018-2019 afsat en særlig reserve på 10.000 doser 4-valente vacciner som tilbydes patienter, der er fyldt 60 år, og som efter en læges konkrete vurdering er i en tilstand, der udgør en særlig alvorlig sundhedsrisiko, for mere information, se Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte. For yderligere information se influenzavaccination.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse (oktober-november).
Børn i alderen  6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.
For yderligere information henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber, bør vaccination udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx neomycin, gentamicin eller æg). Se EPI-NYT uge 46, 2015.
Børn under 6 måneder.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Gravide og ammende kan vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer, henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Immunicitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Hos yngre, raske personer forebygger vaccination med den 3-valente influenzavaccine i gennemsnit 60% af influenzatilfældene. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen.
Beskyttelse med den 4-valentevaccine, der dækker to A- og B-influenzavirus kan i nogle sæsoner være lidt højere.
Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.