Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 7-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab 

  • Tilfælde af human ornitose
  • Opmærksomhed på den resistente bakterie Klebsiella pneumoniae i Europa 
  • Nye tilfælde af mæslinger i Danmark

Tilfælde af human ornitose

I de sidste otte uger er der påvist næsten 20 tilfælde af human ornitose, også kaldet papegøjesyge, i Danmark sammenlignet med 16-32 årlige tilfælde de seneste fem år. For de fleste af de anmeldte tilfælde er der ikke oplysninger om sandsynlige smittekilder; for nogle tilfælde er der oplysning om kontakt med eller fodring af vilde fugle.   

Læs om

Opmærksomhed på den resistente bakterie ST23 Klebsiella pneumoniae i Europa 

Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC) rapporterer om stigende antal tilfælde og spredning til flere europæiske lande af den smitsomme bakterie ST23 Klebsiella pneumoniae med carbapenemase gener. I Danmark er der kun set enkelte tilfælde, og Statens Serum Institut holder øje med udviklingen.  Bakterien hører til gruppen af Carbapenemase-producerende bakterier, der er resistente over for en stor gruppe af almindeligt anvendte antibiotika. Dette gør det vanskeligere at behandle og forebygge infektioner. 

Læs om

Nye tilfælde af mæslinger i Danmark 

Efter et tilfælde af mæslinger i uge 5, påviste Statens Serum Institut i uge 6 yderligere to tilfælde af mæslinger efter udlandsrejse hos henholdsvis et barn og en voksen person bosiddende i Region Nordjylland. Det afspejler, at der aktuelt ses tilfælde i flere europæiske lande. Læger opfordres til at være særligt opmærksomme på mæslingediagnosen i de kommende uger. 

Læs om