Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 25-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Nyt udbrud med Salmonella i Danmark 
  • Afrikansk svinepest i Tyskland

Nyt udbrud med Salmonella i Danmark

I løbet af april, maj og juni 2024 har Statens Serum Institut registreret et nyt udbrud med 52 tilfælde af Salmonella monofasisk Typhimurium. Patienterne er bosat i hele landet. Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU efterforsker sygdomsudbruddet i regi af den Centrale Udbrudsgruppe (DCUG). Salmonella findes hos dyr og kan smitte mennesker via fødevarer, som er forurenede med bakterien. Salmonella er en hyppig og velkendt årsag til bakterielle tarminfektioner i Danmark.

Læs om:

Afrikansk svinepest i Tyskland

Afrikansk svinepest (ASF) er en smitsom virussygdom, der kan inficere svin, men som ikke kan smitte til mennesker. Der er nu konstateret ASF i en besætning med 3500 svin og i et vildsvin i Tyskland. Fødevarestyrelsen vurderer, at sandsynligheden for introduktion af ASF til Danmark er meget lav, dog er sandsynligheden for smittevejen jagt- og naturturisme blevet hævet til lav. 
ASF er aldrig påvist i Danmark. Såfremt der opstår en mistanke om ASF, og såfremt mistanken ikke kan afvises af Fødevarestyrelsen, bliver den berørte besætning sat under offentligt tilsyn, og der udtages materiale til undersøgelse på Statens Serum institut. 

Læs om: