Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 21-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • SARS-CoV-2-varianter følges 

SARS-CoV-2-varianter følges

Internationalt holdes der øje med nye SARS-CoV-2-varianter, hvor der i øjeblikket særligt sker en udvikling i Omikron-undervarianterne KP.2 og KP.1.1, der også er set i Danmark og udgør ca. 25-30 % af positive covid-19-prøver. Der bliver dog kun sekventeret meget få prøver i Danmark i øjeblikket, hvorfor der er stor usikkerhed på fordelingen af varianter.

Statens Serum Institut følger udviklingen af SARS-CoV-2-varianter i Danmark og har i et nyt studie undersøgt, hvor godt efterårets covid-19-vaccine beskytter imod de varianter, som har været dominerende herhjemme siden november 2023, og om disse varianter forårsager alvorligere sygdomsforløb i forhold til tidligere varianter. Varianter BA.2.86 og JN.1 var mindre følsomme over for vaccine-induceret beskyttelse, men der var ikke tegn på, at varianterne gav alvorligere symptomer.

Læs om: