Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 45-2023

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • SARS-CoV-2-varianten BA.2.86 er i markant stigning 
  • International One Health Day

SARS-CoV-2-varianten BA.2.86 er i markant stigning

Der har været særlig opmærksomhed på SARS-CoV-2-varianten BA.2.86 siden dens fremkomst i Danmark og andre lande i sommer pga. variantens mere end 30 mutationer i spikeproteinet i forhold til andre aktuelt cirkulerende varianter. De seneste uger er varianten steget i andel af det samlede antal sekventerede varianter og udgør ca. 20 % i uge 43. Et studie fra SSI i samarbejde med bl.a. klinisk mikrobiologisk afdeling i Herlev, som netop er blevet publiceret online i Lancet Infectious Diseases viser, at BA.2.86 ikke er bedre til at undvige immunitet fra antistoffer end andre aktuelle varianter. Der er således ikke bekymring for at de netop udrullede covid-19-vacciner skulle give ringere beskyttelse overfor denne variant. 

Læs om:

International One Health Day

Den 3. november er årlig One Health Day og afholdes af en række organisationer internationalt for at fremme forståelse for, at menneskers sundhed, dyrs sundhed og bevarelse af vores miljø hænger sammen. De fleste nyfremkomne infektioner er forårsaget af virus og bakterier, som kan smitte mellem dyr og mennesker, typisk i et samspil med forhold i vores miljø. Det er derfor et strategisk indsatsområde for SSI at styrke arbejde med One Health og integrere overvågning af infektioner hos mennesker og dyr i ét samlet infektionsberedskab. På SSI blev dagen i år afholdt med et åbent seminar.

Læs om:

Se eller gense foredrag: