SSI's deling af data om "cluster 5" sars-CoV-2 minkvariant virus

Få et overblik over de data, som SSI har delt omkring ”cluster 5” og covid-19-minkvarianter

Billede af coronavirus 02

DENNE NYHED BLEV ÆNDRET DEN 03. JANUAR 2022, SÅLEDES AT DATOEN FOR, HVORNÅR DEN FULDE GENSEKVENS AF CLUSTER 5 VIRUS ER DELT I EWSR, ER ÆNDRET FRA DEN 5. NOVEMBER 2020 TIL DEN 6. NOVEMBER 2020!

I forbindelse med de epidemiologiske udredninger til blandt andet Dansk Veterinær Konsortium (DK-VET), har Statens Serum Institut (SSI) udtrykt bekymring for udviklingen af covid-19-smitte i minkfarme i Danmark.

Tre grunde til bekymring

Dette skyldes dels, at det ikke har været muligt at stoppe spredningen imellem minkfarmene trods en ihærdig indsats fra sundheds- og fødevaremyndighedernes side. Dels at der sker spredning af virus fra minkfarme til medarbejdere og resten af samfundet. Og dels en bekymring i forhold til virusmutationer.

Spredningen mellem minkfarme og fra minkfarme til mennesker har således været medvirkende til meget høje smittetal i de kommuner, hvor der har været mange smittede minkfarme. Samtidig kan virusmutationer have betydning for effekten af Spike-baserede covid-19-vacciner og den beskyttende effekt af antistoffer hos personer, som tidligere har været smittet.

Påvist mutationer i Spike-proteinet

Virusmutationer er små ændringer i virus arvemateriale, som løbende opstår når virus kopierer sig. Jo flere virus, der kopieres, jo større er sandsynligheden for, at der opstår mutationer.

Mutationer i virus opstår, når smitten løber igennem minkfarme med mange tusinde individer. En virus’ arvemateriale og hermed eventuelle mutationer kan afdækkes ved hjælp af helgenomsekvensering (WGS).

SSI har påvist mutationer i det såkaldte Spike-protein i de fem forskellige grupper af minkvarianter, der indtil videre er blevet påvist via helgenomsekvensering blandt mink og mennesker i Danmark.

Tidslinje for den 2.-8. november 2020

I det nedenstående beskrives et række nedslagspunkter i tidslinjen over hvilke data og informationer, som SSI har delt omkring ”cluster 5” og covid-19-minkvarianter.

SSI har tidligere udtrykt bekymring for, at muterede virus-varianter fra mink kunne være mindre følsomme over for de covid-19-vacciner, man arbejder på over hele verden.

Bekymringen for, at der kunne opstå nedsat følsomhed over for antistoffer, blev reel efter de forsøg, som SSI formidlede resultaterne af mandag den 2. november 2020. Disse resultater er nu sammenfattet i en rapport, der er lagt på SSI's hjemmeside i dag.

Den 3. november 2020 sendte SSI en ny risikovurdering med bilag til Sundhedsministeriet.

Den 4. november 2020 delte SSI oplysninger om ”cluster 5” virusvarianten i det europæiske varslingsnetværk EWRS (Early Warning Response System) og i det globale varslingsnetværk under WHO: IHR (International Health Regulations).

Den 5. november 2020 delte SSI hele gensekvensen af cluster 5 virus på den internationale offentlige database GISAID , sekvensen blev den efterfølgende dag - den 6. november 2020 - også delt i varslingsnetværkene EWRS og IHR. Sekvensen blev lagt på SSIs hjemmeside lørdag den 7. november 2020 (se under covid-19-sekvenser på SSI’s hjemmeside ).

Den 6 . november 2020 havde SSI et møde med eksperter fra både ECDC og WHO, hvor oplysninger om den epidemiologiske udvikling af smitte blandt mink og mennesker, oplysninger om minkvarianter og de genetiske ændringer og undersøgelser og detaljerede data omkring antistofsensitivitetsforsøgene af cluster 5 blev delt. Herefter udgav WHO en risikovurdering.

Den 6. november 2020 blev der også afholdt et pressemøde for den udenlandske presse med deltagelse af SSI i regi af udenrigsministeriet og med deltagelse af udenrigsministeren samt Sundhedsstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Efterfølgende blev der afholdt et møde om udviklingen med udenlandske ambassadører i regi af Udenrigsministeriet, men deltagelse af fødevare og sundhedsmyndighederne. 

Lørdag den 7. november 2020 havde SSI, Sundhedsstyrelsen (SST), Fødevarestyrelsen (FVST) og Københavns Universitet (KU), der indgår i DK-VET et møde med de engelske veterinære myndigheder og sundhedsmyndigheder, hvor de førnævnte data og resultater også blev delt.

Derudover har SSI har også henover weekenden den 7.-8. november 2020 været i dialog med ECDC, der forventer at udgive en risikovurdering omkring minksituationen og mutationerne - herunder ”cluster 5” – i uge 47.

SSI arbejder på at dyrke virus af ”cluster 5”, således at dette virus kan deles med sundhedsmyndigheder, eksperter, vaccineindustri mv. med henblik på disse institutioners egne undersøgelser af kommende vacciners effekt på dette virus.

Der henvises i øvrigt til DK-VET’s hjemmeside. Her bliver den rådgivning, konsortiet giver til Fødevarestyrelsen, løbende offentliggjort i overensstemmelse med gældende regler.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil