Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det er vigtigt, at alle vaccinationer registreres i DDV så hurtigt, som det er muligt.

Til registrering af vaccinationer i de regionale vaccinationscentre anvendes Kvikvaccination. Vejledning til Kvikregistrering formidles via regionerne .

Praktiserende læge eller sygehuslæge kan ved indikation for vaccination, efter konkret individuel helhedsvurdering, ordinere vaccination til patienter uden for den aldersbestemte målgruppe. Behandlende læge opretter selv et vaccinationsforløb til patienten direkte i Det Danske Vaccinationsregister (DDV) ved login på fmk-online. Der vælges forløbet ”Comirnaty Omikron XBB.1.5 (uden invitation)”.

Der skal gå mindst 3 måneder fra sidst givne Covid-19 vaccination, hvorfor det skal overvejes, om tidspunktet for vaccination er hensigtsmæssigt ift. at opnå bedst mulig beskyttelse på det rigtige tidspunkt. Retningslinjerne for Covid-19- og influenza-vaccination kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Vejledning til DDV kan findes her: SDS rapport (sundhedsdatastyrelsen.dk)

I tilfælde af IT-nedbrud kan nedenstående NØD-skema anvendes til senere registrering.

NØD-skema til registrering af vaccination (pdf til udskrivning).