Legionella i vand - dentalunits

Statens Serum Institut (SSI) tilbyder nu akkrediteret prøvetagning og laboratorieanalyse til undersøgelse af vandkvaliteten i dentalunits.

Problemet i dentalunits skyldes et lille vandforbrug, stillestående vand, og rør og slanger hvor bakterierne kan gro i en biofilm.

Forhøjede mængder bakterier i vandet i dentalunits kan udgøre en risiko for patienter og medarbejdere.

Vandkvaliteten måles på total kimtal, og indikatorbakterien Legionella pneumophila. Totalt kimtal angiver mængden af bakterier i vandet og indikerer dermed vandets sundhedstilstand.

National infektionshygiejnisk retningslinje afsnit 14.14 anbefaler

”Minimum hver 12. måned skal vandkvaliteten i alle units på klinikken kontrolleres”

Du kan læse hele NIR'en her.

 

Hvordan gør vi?

SSI tilbyder en ordning, hvor en akkrediteret prøvetager kommer ud på tandklinikken og tapper vandprøver direkte fra unitten. SSI analyserer vandet for Legionella og kimtal i vores akkrediterede laboratorier. Findes der Legionella i vandet, udvides analyses med en serogruppe bestemmelse for at finde ud af, hvilken type Legionella det drejer sig om.

Akkreditering

Prøvetager og analyser er akkrediteret efter ISO 17025.

Priser

Kontakt os for mere information omkring priser på analyser og kørsel.

Downloads

Bakterier, Parasitter og Svampe 
Legionella og Mycoplasma 

T. 3268 8600 
@ afdMI@ssi.dk 

Telefontid: 
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30 
Fredag kl. 8.00-15.00

Bakterier, Parasitter og Svampe
Legionella og Mycoplasma

T. 3268 8600
@ afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00