Biologiske analyser

Det Nationale Biobank Laboratorium tilbyder biokemiske og immunologiske biomarkørmålinger såvel som DNA-oprensning og genetiske analyser.

Alt håndteres automatisk ved hjælp af high-throughput robotter. De mest populære analyser er:

 • DNA-oprensning fra fuldblod og buffy coat, op til 1200 prøver pr. dag
 • DNA-koncentrationsbestemmelse og -normalisering
 • Biomarkøranalyse, op til 6000 prøver pr. dag, oftest kørte:
  • Hæmoglobin A1c (HbA1c)
  • Total kolesterol
  • HDL kolesterol
  • LDL kolesterol
  • Triglycerider
  • Højsensitiv CRP
  • Kreatinine
  • Natrium
  • Kalium
  • Klorid
 • Automatiseret prøvehåndtering på vore 8 Hamilton STAR robotter
Danmarks Nationale Biobank 
T. 3268 9163
@. mail@nationalbiobank.dk

Danmarks Nationale Biobank

T. 3268 9163
@. mail@nationalbiobank.dk

Temaer