Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 9-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Mæslinger i Danmark og internationalt
  • Klimaforandringer og infektionssygdomme

Mæslinger i Danmark og internationalt

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har i en ny risikovurdering gjort opmærksom på det stigende antal tilfælde af og udbrud med mæslinger globalt set, inklusive i flere lande i Europa, og at der i de kommende måneder forventes et fortsat stigende antal tilfælde. I Danmark er der i år set fem tilfælde, og læger opfordres fortsat at være særligt opmærksomme på mæslingediagnosen og mulighed for gratis vaccination af voksne.

Læs om

Klimaforandringer og infektionssygdomme

Både i Danmark og internationalt er der fokus på sammenhæng mellem klimaforandringer og infektionssygdomme. Klimaforandringer kan fx gennem højere gennemsnitstemperaturer og hyppigere ekstreme vejrbegivenheder såsom oversvømmelser medføre tiltagende smitte og udbrud af infektionssygdomme. For at styrke fremtidens infektionsberedskab er der brug for tværdisciplinær forskning og internationalt samarbejde på området. Der afholdtes d. 19.-20. februar European Commission High Level Conference on the Research Perspectives on the Health Impacts of Climate Change i Bruxelles med deltagelse af aktører fra flere EU-agenturer, WHO-afdelinger, nationale institutter og forskningsinstitutioner på området. 

Læs om