Nyt fra SSI's Infektionsberedskab uge 23-2024

Udvalgte aktuelle emner fra det danske infektionsberedskab

  • Lussingesyge i Europa inkl. Danmark
 

Lussingesyge i Europa inkl. Danmark

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) har netop udgivet en risikovurdering for parvovirus (B19V) (lussingesyge) i Europa, efter der er set et højt antal tilfælde i 14 europæiske lande inkl. Danmark. Vurderingen er, at risiko for den generelle befolkning er lav, mens den anses for lav til moderat for gravide indtil 20. uge af graviditet og moderat for immunsupprimerede personer og personer med kroniske hæmatologiske sygdomme. ECDC anbefaler derfor at sundhedsprofessionelle har en øget opmærksomhed på sygdommen blandt disse risikogrupper. Forekomsten i Danmark er fortsat på et højt niveau, omend aftaget en smule. Den 21. maj var der i alt registreret 1.067 personer med en positiv parvovirusprøve, hvoraf 192 var gravide.

Læs om: