Influenza fordelt på aldersgrupper

 Vagtlægeovervågning: Influenzaaktiviteten i denne sæson, fordelt på aldersgrupper