Nyt forskersamarbejde skal bidrage til bæredygtige løsninger i landbruget

Statens Serum Institut har sammen med Århus-, Aalborg- og Københavns universiteter modtaget 60 millioner kroner, der skal bruges til at vurdere sikkerheden af biobaserede produkter i landbruget. Pengene er bevilget af Novo Nordisk Fonden.

Nye grønne, biobaserede produkter kan være med til at afhjælpe nogle af tidens store udfordringer inden for landbrug og miljøforvaltning. Landbruget har i mange år brugt kemiske løsninger til at fjerne ukrudt, bekæmpe skadedyr og gøde jorden, men de biobaserede produkter har potentiale til at erstatte miljøskadelige pesticider og sprøjtegifte.

Men før de nye biologiske løsninger kan tages i brug, er det nødvendigt at undersøge, hvor sikre de er både i forhold til mennesker og miljø.

Derfor har et forskersamarbejde mellem Statens Serum Institut (SSI) og Århus-, Aalborg- og Københavns Universitet fået en bevilling på 60 millioner kroner fra Novo Nordisk Fondens Challenge Programme til at udvikle nye metoder, der kan måle risikoen ved de biobaserede løsninger.

”Som led i en bæredygtig udvikling er der i det seneste årti gjort store fremskridt inden for mikrobiologiske løsninger til at beskytte afgrøder, forbedre afgrøders kvalitet og bekæmpe skadedyr og forurening. Men vi er nødt til at kunne vurdere, hvor sikre de er, før vi begynder at tage dem i brug” siger Søren Persson, der er seniorforsker i Sektion for Fødevarebårne Infektioner på SSI.

Et eksempel på et biobaseret produkt kan fx være bakterier, og i dette tilfælde skal det undersøges, om de påvirker naturlige økosystemer fx ved at fremme sygdomsfremkaldende bakterier eller leder til produktion af uønskede stoffer.

Mangler værktøjer

SSI har en andel af budgettet på 7,3 millioner kroner og vil bidrage med udvikling af en AI-drevet model til at skelne mellem harmløse og sygdomsfremkaldende bakterier i komplekse prøver samt udvikling af metoder til kortlægning af, hvordan tilsatte mikroorganismer spredes og påvirker eksisterende mikroorganismer i miljøet.

”Der mangler værktøjer, som kan afsøge potentielle risici for mennesker og miljø ved brug af sådanne biologiske løsninger. Projektet har til formål at bringe ny viden inden for dette område ved at kombinere ekspertiser indenfor miljø- og plantebiologi, mikrobiologi, metagenom-sekvensanalyser, bioinformatik, AI, regulatorisk lovgivning, bakteriel virulens og resistens,” fortæller sektionsleder Eva Møller Nielsen.

Projektet hedder EMBARQ (Evaluating Microbiome Based Applications for Risk Quantification) og er ledet af professor Søren Sørensen, Biologisk Institut, Københavns Universitet og vil løbe over 6 år og ansætte både ph.d.-studerende og postdoc’s.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI