150 års data undersøgt: Markant fald i tuberkulose grundet bedre levevilkår

En stor ny undersøgelse fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at forekomsten af tuberkulose i Danmark er faldet markant over de sidste 147 år, især som følge af forbedrede levevilkår – og ikke, som mange forestiller sig, på grund af interventioner mod tuberkulose.

Tuberkulose er gået fra at være vidt udbredt i befolkningen med høj sygelighed og dødelighed, til nu at være en sjælden sygdom, der hovedsageligt forekommer i bestemte risikogrupper. Forskere fra SSI har i deres undersøgelse lavet en detaljeret gennemgang af data helt tilbage til 1876 og frem til 2022.

“Vores undersøgelse viser, at tuberkuloseforekomsten er faldet bemærkelsesværdigt i Danmark over de sidste godt 150 år i takt med generelt bedre levevilkår i befolkningen, og at tuberkulose nu er en sjælden sygdom i landet,” siger Læge, ph.d. Anne Christine Nordholm.

Nok overraskende for mange, fandt forskerne, at faldet i tuberkulose skete før indførelsen af de særlige tuberkulose-interventioner, og at faldet først og fremmest kunne tilskrives forbedrede levevilkår, som for eksempel øget velstand, øget forventet levealder og faldende spædbørnsdødelighed.

“Interessant nok gik dette fald over tid i tuberkulosens forekomst og dødelighed forud for specifikke interventioner som BCG-vaccination, offentlig screening og antibiotisk behandling. Vi antager, at faldet i tuberkulose hovedsageligt skyldes forbedrede levevilkår i Danmark,” supplerer læge og ph.d.-studerende Anja Jørgensen.

Den danske forskergruppe, som også inkluderer forskere fra Rigshospitalet og Københavns Universitet, konkluderer, at fremtidig udryddelse af tuberkulose vil kræve en kombination af specifikke sundhedsinterventioner i risikogrupperne kombineret med et fortsat fokus på forbedring af socioøkonomisk status og levevilkår.

Den videnskabelige artikel er netop udkommet i tidsskriftet Eurosurveillance.

Graf tb

Billedtekst: Tuberkuloseforekomst i Danmark fra 1876 til 2022 og sundhedsinterventioner samt historiske begivenheder.Engelske forkortelser: BCG: Bacillus Calmette-Guérin; EPTB: extrapulmonary tuberculosis; PAS: para-aminosalicylic acid; PTB: pulmonary tuberculosis; TB: tuberculosis.

For mere information, kontakt venligst en af følgende:

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI