Flere udbrud med salmonella i 2023

I Danmark steg antallet af salmonellaudbrud fra 2022 til 2023. Det fremgår af den årlige rapport om zoonoser i Danmark, der er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Staten Serum Institut.

I Danmark blev der i 2023 registreret 18 salmonellaudbrud, hvilket er en markant stigning fra 2022, hvor det var 11 udbrud. Det fremgår af den årlige rapport for 2023 over forekomsten af zoonoser – sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Det største salmonellaudbrud i 2023 i Danmark talte 31 registrerede sygdomstilfælde og skyldtes Salmonella München. 8 af Salmonella-udbruddene i Danmark i 2023 skyldes Salmonella Enteritidis. I alt blev omkring 200 patienter blev smittet med forskellige typer af salmonella.

Stigning i udbrud med Salmonella Enteritidis også i Europa

Det stigende antal udbrud ses også andre steder i Europa og følger en generel tendens. Fire af de 11 udbrud med Salmonella Enteritidis, som er påvist i Danmark i 2023, kan spores tilbage til større internationale udbrud.

EFSA, Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, melder, at de europæiske lande har rapporteret flere udbrud i 2023. EFSA’s database indeholder resultater fra genetiske analyser af bakterierne, som har bidraget til at opklare og opspore både det kød og de virksomheder, hvor salmonellaen stammer fra.

"Når flere lande i Europa bidrager til samme database, har vi bedre mulighed for at opklare flere europæiske fødevarebårne udbrud. Og vi kan se, at salmonellaen kan kobles til importeret kyllingekød," siger forskningsgruppeleder Marianne Sandberg fra DTU Fødevareinstituttet. Salmonella Enteritidis findes oftere i høns, kyllinger og æg end i fødevarer af anden animalsk oprindelse. Mennesker kan blive smittet, ved kontakt med dyr eller fødevarer, som er inficeret med bakterien.

"Salmonella Enteritidis er en infektion, vi som oftest ser, efter at folk har været ude at rejse. Det var derfor overraskende, at antallet af Salmonella Enteriditis udbrud indenfor landets grænser steg fra 1-3 per år i 2017-2022, til 8 i 2023," fortæller Luise Muller, epidemiolog fra Statens Serum Institut.

Smittekilden til ét udbrud var stegt kyllingekød til kebab. Netop det udbrud var en del af et internationalt udbrud og talte over 200 patienter i 13 lande. Der er ingen indikationer på, at dansk producerede æg eller kyllingekød var årsag til det salmonellaudbrud.

"I Danmark har vi en meget finmasket kontrol for salmonella i produktionen af slagtekyllinger og æg til konsum. Hvis vi finder salmonella må æg eller kyllingekød fra flokkene ikke sendes ud til forbrugerne, men skal varmebehandles," siger specialkonsulent Gudrun Sandø fra Fødevarestyrelsen.

Sådan kan du mindske smitterisikoen

Infektion med salmonella giver typisk almen utilpashed, diarré, ondt i maven, eventuelt kvalme, opkastninger, og feber. Infektionen ledsages ofte af ledsmerter, muskelsmerter og hovedpine. Du kan mindske risikoen for at blive smittet med salmonella, hvis du følger almindelige hygiejneråd: Vask hænder, adskil råt kød fra andet mad, lad være med at smage på råt kød og gennemsteg eller kog din mad.

Kort om resultater fra årets rapport om overvågning af sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker

  • 64 fødevarebårne sygdomsudbrud er registreret i 2023 – hvilket er næsten det samme som forrige år, hvor 63 udbrud blev registret.
  • En stigning i salmonella blev rapporteret fra 899 i 2022 til 1.207 i 2023 – niveauet er nu tilbage på det samme som før corona-pandemien startede.
  • TBE-virus (tick borne encephalitis - også kaldet centraleuropæisk hjernebetændelse), der overføres fra skovflåter til mennesker, blev påvist hos 12 personer smittet i Danmark i 2023. 
  • De primære risikoområder i Danmark er fortsat på Bornholm og i Tisvilde Hegn og omegn, men der kan også være en vis smitterisiko andre steder på Sjælland.
  • 5.186 tilfælde blev registreret med campylobacterinfektion i 2023, omtrent det samme i 2022, hvor 5.142 tilfælde blev registreret.
  • Antallet af yersiniatilfælde steg fra 747 i 2022 til 1.199 i 2023 pga. ændret diagnostik.Shiga toxin-producerende E. coli (STEC) steg også fra 1.331 tilfælde i 2022 til 1.431 i 2023 pga. ændret diagnostik.

Se hele rapporten på DTU Fødevareinstituttets website: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2023. Det er også muligt at få tilsendt rapporten ved at skrive til food@food.dtu.dk.

Læs mere om god køkkenhygiejne hos Fødevarestyrelsen.

Kontakt

Specialkonsulent Gudrun Sandø, Fødevarestyrelsen, tlf. 72276856, gus@fvst.dk

Epidemiolog Luise Müller, Statens Serum Institut, tlf. 32688590, lum@ssi.dk

Seniorforsker og forskningsgruppeleder Marianne Sandberg, DTU Fødevareinstituttet, tlf. 40314954, marsan@food.dtu.dk

Baggrund

Ved et seminar den 20. juni 2024 bliver den årlige rapport om zoonosesygdomme præsenteret. Seminariet bliver holdt på DTU. I år har den årlige zoonoserapport 30 års jubilæum. ’Annual Report on Zoonoses’ præsenterer en stor mængde af de data, som myndigheder og industrien i Danmark samler om forekomsten af zoonoser i foder, dyr, fødevarer og mennesker. Rapporten indeholder data, der strækker sig over mere end 10 år, og gør det således muligt at følge tendenser over tid.

Den første Annual Report on Zoonoses blev udgivet i 1994. Rapporten er udgivet af DTU Fødevareinstituttet og udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

De tre organisationer indgår i Den Centrale Udbrudsgruppe og står i fællesskab for at efterforske fødevarebårne sygdomsudbrud. I 2022 blev en tilsvarende gruppe etableret for efterforskning af zoonoseudbrud fra andre kilder, Den danske myndighedsgruppe for Koordinering af Zoonoser, som er et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Københavns Universitet, Miljøministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI