Langt de fleste indlagte med en positiv PCR-test er reelt syge af covid-19

Statens Serum Institut har gennem en længere periode undersøgt hvor mange indlagte patienter, der havde en positiv test for covid-19, der var indlagte på grund af covid-19 og ikke bare med covid-19. Over 80% havde fået en covid-19-diagnose og var syge med covid-19.

I undersøgelsen indgår følgende definitioner:

Patienter indlagte på grund af covid-19 betyder patienter, der er diagnosticeret syge af covid-19.

Patienter indlagte muligvis på grund af covid-19 betyder patienter, som er indlagte med sygdom, der er forenelig med covid-19, men ikke er blevet diagnosticeret med det.

Patienter indlagte med covid-19 betyder patienter, der har en positiv PCR-test for SARS-CoV-2, men er indlagte af andre årsager, fx med fraktur, graviditet eller hjernerystelse og har ikke nødvendigvis indlæggelseskrævende symptomer på covid-19 sygdom.

15.425 patienter undersøgt

De foreløbige resultater er baseret på 15.425 covid-19-relaterede indlæggelser i perioden 1. juni 2020 – 31. oktober 2021. Alle var testet positive for covid-19.

  • 82,6% af patienterne var indlagt på grund af covid-19, da de havde fået en covid-19-diagnose og dermed var syge af covid-19.
  • 3,5% af patienterne var indlagt muligvis på grund af covid-19. Patienterne havde symptomer eller sygdom foreneligt med covid-19, men var ikke diagnosticeret med det.
  • 13,9% af patienterne var indlagte med en positiv PCR-test for SARS-CoV-2, men havde ikke symptomer eller sygdom foreneligt med covid-19.

De foreløbige resultater er basseret på 15.425 covid-19 relaterede indlæggelser i perioden 1. juni – 31. oktober 2021. Alle var testet positive for covid-19.

Definition for covid-19 relaterede indlæggelser

I overvågningen betegnes nyindlæggelser som covid-19-relaterede indlæggelser, og er defineret ved en indlæggelse, hvor patienten får sin første positive SARS-CoV-2-prøve i tidsrummet 14 dage før til 48 timer efter indlæggelsestidspunktet. En indlæggelse, hvor en person testes positiv for SARS-CoV-2 >48 timer efter indlæggelsestidspunktet, bliver også registret som en covid-19-relateret indlæggelse.

De samlede opgørelse over covid-19-relaterede indlæggelser baseres på 3 datakilder:

  • Covid-19 prøvesvar fra den danske mikrobiologidatabase
  • Indlæggelser med en varighed >12 timer registreret i Landspatientregistret (LPR3)
  • Data fra regionerne, der to gange dagligt leverer en oversigt over indlagte covid-19-patienter - såkaldte ”snapshot data”

En person har haft en covid-19-relateret indlæggelse, hvis personen ud fra disse datakilder enten har været indlagt 12 timer eller mere i LPR3 eller har været registreret i mindst ét snapshot.

Undersøgelsen bygger på en algoritme, som en arbejdsgruppe ved Statens Serum Institut har udarbejdet. SSI vil med det værktøj løbende undersøge, om patienter er indlagte pga. eller med covid-19. Algoritmen mangler stadig de sidste kliniske valideringer, og resultaterne er derfor foreløbige.

Læs "Notat om kategorisering af covid-19-relaterede indlæggelser" (pdf)

Pressehenvendelser 
Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk
Abonner på Nyheder fra SSI

Pressehenvendelser 

Kontakt Statens Serum Instituts presseafdeling på telefon 2260 1123 eller mail presse@ssi.dk

Abonner på Nyheder fra SSI