Ny covid-virusstamme i England

Stammen er også blevet påvist i 9 tilfælde i Danmark. Intet tyder dog på, at den er mere alvorlig end andre covid-virusstammer.

Engelsk flag

I England har man konstateret en ny covid-virusstamme. Stammen, som har fået betegnelsen N501Y, er frem til den 13. december fundet blandt 1.108 personer. Primært i det sydlige og østlige England.

Stammen har 9 genetiske ændringer i Spike proteinet. Det drejer sig om 2 såkaldte deletioner og 7 mutationer. Derfor har der været overvejelser, om virus af denne stamme kan være mere smitsomt, medføre mere alvorlig sygdom og/eller være mere modstandsdygtigt over for antistoffer og vacciner end andre stammer.

Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at denne stamme er mere alvorlig end andre COVID-stammer.

N501Y tilfælde i Danmark

I Danmark er der mellem den 14. november og den 3. december blevet påvist 9 tilfælde af N501Y. Heraf 6 i Storkøbenhavn og 3 i Nordjylland på samme adresse.

De smittede er fra 2 til 61 år, i gennemsnit 35 år. Der er tale om 7 kvinder og 2 mænd. Det undersøges lige nu, hvorledes disse personer hænger sammen, og N501Y-virusstammen følges meget tæt.

Overvågning af virusstammer i Danmark

Antallet af positive virusprøver i Danmark, der bliver sekventeret og dermed typebestemt, er blevet udbygget over den sidste måned. Kapaciteten er nu oppe på maksimalt 5.000 pr. uge, svarende til cirka 25% af det aktuelle antal positive prøver.

Dette er meget højt i international sammenhæng. I Storbritannien, som er førende på området og har en høj kapacitet i Europa, sekventeres cirka 10% af stammerne.

I Danmark bruges sekventering aktivt til at afdække smittekæder ved udbrud, til at følge forekomsten af særlige virusstammer som for eksempel minkvarianterne i Jylland, samt til at afdække, om nogle varianter ser ud til at sprede sig mere end andre eller er mere alvorlige.

Det er meget vigtigt at kunne opdage og følge nye virusstammer fremadrettet. Særligt når man begynder at vaccinere øges risikoen for, at der opstår nye mutationer, der vil kunne undvige vacciner. I Danmark har vi rigtigt gode muligheder for at følge dette tæt.

Tyra Grove Krause

Kontakt

Tyra Grove Krause, Faglig direktør, Epidemiologisk Infek.bered-Ledelse stab / Epidemiologisk Infektionsberedskab
T. 32688613 @. tgv@ssi.dk Se profil