PDF-ikonPrintikon

Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 1. kvartal 2017

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på anmeldelsespligtige indberetninger fra landets hospitaler af MRSA tilfælde samt af frivillig indberetninger af S. aureus blodforgiftninger. Disse indberetninger sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut. Tallene opgøres hvert kvartal og er et øjebliksbillede svarende til opgørelsesdatoen. Indrapportering af nedenstående tal foregår løbende og der vil derfor forekomme justeringer.

I første kvartal af 2017 blev der konstateret 9 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA. Der var tre dødsfald blandt tilfældene. Ingen af de 9 tilfælde var med CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2017

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-marts 2017 (foreløbige tal)

  Al MRSA husdyr-MRSA (CC398) 
Smitte med MRSA 950 346
Blodforgiftning 9 0
Dødsfald (inden 30 dage) 3 0

 

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald,
januar-marts 2017 (foreløbige tal)

MRSA type Antal dødsfald
t632/CC8 1
t730/ukendt 1
t15596/CC72 1

Hvis du vil læse mere om overvågningen af stafylokok bakteriæmier, kan du finde årsrapporterne her

http://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Referencelaboratorier/Bakterier/Stafylokokker.aspx

De seneste opdaterede tal for antallet af MRSA tilfælde fremgår af ”Tal og grafer

Søg i nyheder:

Kontakt

Bakterier, Parasitter og Svampe
Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker
Anders Rhod Larsen

Tlf.: 3268 8674
Fax: 3268 3231