Opgørelse for blodforgiftning med MRSA 4. kvartal 2016

Referencelaboratoriet for Antibiotikaresistens og Stafylokokker på Statens Serum Institut opgør hvert kvartal antallet af blodforgiftninger forårsaget af MRSA samt dødsfald som følge af disse.

Opgørelserne er baseret på indberetninger fra landets hospitaler af S. aureus blodforgiftninger og MRSA tilfælde. Disse sammenholdes med oplysninger om 30 dages mortalitet ud fra cpr-registret og typebestemmelserne foretaget på Statens Serum Institut. Tallene opgøres hvert kvartal. Der kan forekomme justeringer af tidligere kvartaler/år.

I fjerde kvartal 2016, blev der konstateret 10 nye tilfælde af blodforgiftninger med MRSA, heraf var en med typen CC398. Der var tre dødsfald blandt tilfældene, heraf det ene med typen CC398.

MRSA tilfælde og dødsfald 2016

Nye MRSA tilfælde og dødsfald, januar-december 2016

  Al MRSA husdyr-MRSA (CC398)
Smitte med MRSA 3545 1208
Blodforgiftning 40 7
Dødsfald (inden 30 dage) 6 1

Typefordeling af MRSA i tilfælde med dødsfald, januar-december 2016

MRSA type Antal dødsfald
t223/CC22 1
t019/CC30 1
t790/CC22 1
t5147/CC88 1
t309/CC22 1
t4652/CC398 1
Anders Rhod Larsen

Kontakt

Anders Rhod Larsen, Sektionsleder, Bakterier, parasitter og svampe / Ref.laboratoriet f Antibiotikaresistens
T. 32688674 @. arl@ssi.dk Se profil