Guide til håndtering af vacciner

Nedenstående guide er en hjælp til håndtering af vacciner, for at vaccinationsprogram og øvrige vacciner har så god effekt som muligt, samt at kvaliteten af vacciner er optimal. Dette vil også sikre at vaccinespild så vidt muligt undgås

Håndtering af vacciner

Nedenstående guide gælder for almindelige vacciner mht. temperaturopbevaring. Guide vedr. covid-19 vacciner kan læses her: Covid-19-vacciner

Nedenstående håndtering gælder for vacciner, der opbevares normalt mellem 2-80C, og for alle der er involverede i vaccination. Det har til formål at sikre, at vacciner er lagret og håndteret korrekt så vaccination udføres sikkert og effektivt.

Bestilling og levering

Personale bør sikre at:

 • Ordrer bestilles hver 2-4 uger alt efter behov
 • Vacciner lægges i køleskabet straks efter modtagelse for at kølekæden forbliver intakt
 • Sikre at der ikke er læk, skader eller mangler i den leverede forsendelse af vacciner
 • Sørge for at vacciner med kortest udløb bruges først
 • Sørge for at have et system der holder øje med ordrer, udløbsdato og hvilket forbrug man har af vacciner
 • Sikre at der bestilles i tide

Opbevaring

Gode huskeregler for opbevaring i køleskab:

 • Køleskabet bør være af passende kvalitet til opbevaring af vacciner i temperaturinterval 2-80C
 • Køleskabet bør stå i et sikkert rum, og kun benyttes til opbevaring af vacciner og medicin, dvs. ikke bruges til opbevaring af mad og prøver
 • Køleskabet bør være stort nok til vaccinelageret således at der er tilstrækkelig plads til at luften kan cirkulere rundt om æskerne
 • Vacciner skal forblive i deres originale pakning/æsker
 • For at undgå at strømmen til køleskabet ved uheld bliver slukket, bør den være tilsluttet en kontakt uden afbryder el. lign.

Frost

Vacciner kan IKKE tåle frost!
Frost nedbryder vaccinen og kan føre til utilsigtede hændelser ved bl.a.:

 • At reducere effektiviteten af vaccinen
 • Frosten kan forårsage hårfine revner i hætteglas/sprøjter og potentielt forurene indholdet og små spidse fragmenter kan forårsage lokale, alvorlige bivirkninger

Ved brug af vacciner

Ved planlagt vaccination sørg for at:

 • Holde vacciner i original pakning
 • Kun tage det nødvendige antal af vacciner ud af køleskabet før brug og minimer tiden i stuetemperatur mest muligt

Overvågning af vaccineopbevaring

Som god rutine:

 • Hold alle vacciner i deres respektive originale pakninger
 • Check regelmæssigt (fx 1 gang ugentligt) at de vacciner med korteste holdbarhed flyttes frem på hylden og bruges først
 • Fjerne evt. udløbne vacciner og bortskaffe ifølge gældende regler
 • Aflæs og dokumentér temperaturen i køleskabet regelmæssigt/dagligt og evt. lave rapport
 • Temperaturen bør aflæses på samme tidspunkt hver gang
 • Ved temperaturafvigelse, dvs. udenfor temperaturintervallet 2-80C, kontakt producenten af vaccinen for nærmere information

Rapportering af hændelser

Skulle det ske at køleskabet fx har været slukket:

 • Informer kollegerne
 • Sørg for at vaccinerne ikke bruges, men sørg for at de straks igen bliver opbevaret under korrekte temperaturforhold
 • Noter årsagen og over hvor lang tid at køleskabet ikke har virket
 • Kontakt alle pågældende producenter af vaccinerne for videre information, opfølgning og håndtering

Som rutineovervågning

Dagligt

Hver uge

Hver måned

Hver tredje måned

Tjek temperatur Undersøg køleskabets indhold Undersøg vaccinelageret og opdater liste over indholdet Gennemgå listen over lageret og temperaturovervågningen 
for at sikre, at der ikke er fejl og mangler

Stop vaccinespild

Statens Serum Institut arbejder på at begrænse vaccinespild, så der ikke kasseres unødigt. Derfor er det vigtigt at:

 • man ved bestilling kun indkøber det antal vacciner, man kan nå at bruge indenfor vaccinens holdbarhedsdato.
 • man ved levering med det samme kontrollerer, om man har fået de rigtige varer og antal.
 • Hvis der er leveret for mange eller forkerte vacciner, så skal Ordremodtagelsen kontaktes straks
 • man giver besked hvis man har lukket på klinikkens kommende normale leveringsdag.

Ved opbevaring bemærk at:

 • det er vigtigt, at vaccinerne opbevares korrekt, dvs. i køleskab ved temperaturer mellem 2-80C for at sikre at vaccinen virker efter hensigten.
 • vaccinerne forbliver i æskerne, derved mindskes risikoen for fejl, fx. hvis en vaccine skal blandes før brug.
 • skulle der opstå tvivl om, hvorvidt et produkt kan bruges ved fx. at køleskabstemperaturen ikke har holdt sig indenfor intervallet på 2-80C, bedes man henvende sig til producenten, via Temperatur@ssi.dk, som kan vurdere, om produktet skal kasseres.

Enkelte vacciner bruges både i og udenfor børnevaccinationsprogrammet. Indenrigs- og Sundhedsministeriet betaler for de vacciner der tilbydes i børnevaccinationsprogrammet. Nogle af disse vacciner findes dog også til egenbetaling af andre, der måtte ønske at blive vaccineret.

På SSI's hjemmeside under "Produkter/vacciner" er vaccinerne opdelt i 2 grupper; vacciner betalt af ministeriet og vacciner til egenbetaling. Derfor bedes man sikre, at der bestilles vacciner til det rigtige formål. Det er især vigtigt, at vacciner betalt af ministeriet ikke benyttes til vaccination til egenbetaling.

Bemærk, at der er forskel i pakkestørrelsen og varenumrene på hhv. vacciner til program som typisk vil være i multidose pakning og til egenbetaling som er i enkeltstykspakninger.

Kontakt vedr. bestilling og levering
T. 3268 3111 
Telefontid: mandag - fredag 9.00-12.30 og 13.00-14.30
@. ordre@ssi.dk 
F. 3268 3200

Henvendelse vedr. akut behov for beredskabsprodukter til postekspositionsprofylakse udenfor åbningstid. Døgnvagt, Afd. For Infektionsepidemiologi
T. 4131 7404
Ved evt. temperaturafvigelse
@. Temperatur@ssi.dk

Kontakt vedr. bestilling og levering

T. 3268 3111
Telefontid: mandag - fredag 9.00-12.30 og 13.00-14.30
@. ordre@ssi.dk 
F. 3268 3200

Henvendelse vedr. akut behov for beredskabsprodukter til postekspositionsprofylakse udenfor åbningstid. Døgnvagt, Afd. For Infektionsepidemiologi
T. 4131 7404

Ved evt. temperaturafvigelse
@. Temperatur@ssi.dk