PDF-ikonPrintikon

Influenzaovervågning

Sentinelovervågning

Overvågningen af influenza er baseret på indberetninger fra praktiserende læger og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem.

Formålet med sentinelovervågningen er:

  • at få kendskab til start- og sluttidspunkt samt omfanget af influenzaaktiviteten
  • tidligst muligt at isolere og karakterisere cirkulerende influenzavirus i befolkningen
  • at bidrage til den internationale influenzaovervågning

Overvågningen varetages af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Virologisk afdeling.

Data indgår i et europæisk overvågningsnetværk, European Influenza Surveillance Network (EISN), og rapporteres også til WHO.

Se mere om overvågning af influenza i Danmark 

Tilmelding

Praktiserende læger, som er interesserede i at deltage i det sentinelle overvågningsnetværk, kan henvende sig til .

Det er muligt at indrapportere tallene fra sentinel-meldekortene elektronisk, så der ikke er unødig forsinkelse i posten. For at indrapportere elektronisk sendes navn, ydernummer og e-mail-adresse til , der opretter administrative brugere af systemet. Det behøver ikke at være lægen der indrapporterer, det kan også være en sygeplejerske eller en sekretær, og en enkelt bruger kan godt rapportere data fra flere læger. Herefter vil man modtage en mail med en vejledning om, hvordan systemet bruges.

Vagtlægeovervågning af influenzaaktiviteten

Influenzalignende sygdom overvåges endvidere gennem vagtlægernes aktivitet. Dette system blev oprettet i 2008 og fungerer året rundt. Vagtlæger landet over har i dette system mulighed for at angive, at en patient har influenza-lignende sygdom.

Fra Januar 2014 indsamles også data fra akuttelefonen 1813 fra region hovedstaden.

Sidst redigeret 29. september 2014

Sygdomsleksikon

Eksterne links