PDF-ikonPrintikon

Tema om midlertidig ændring af børnevaccinationsprogrammet

Som følge af tekniske problemer med SSI’s vaccineproduktion har det været nødvendigt at indføre en midlertidig ændring i det danske børnevaccinationsprogram. Det indebærer, at der - ud over vaccination mod de ti nuværende sygdomme - i en periode også vaccineres mod hepatitis B.

Børn, der begynder på børnevaccinationsprogrammet efter forventet levering uge 7/8 2016 af en hexa-valent vaccine Hexyon®, skal vaccineres med denne vaccine, der ud over beskyttelse mod de sædvanlige sygdomme (difteri, stivkrampe, kighoste, polio og Hæmophilus influenzae B-infektion) også beskytter mod hepatitis B.

Vaccinen leveres af medicinalfirmaet Sanofi Pasteur MSD. De første Hexyon, som leveres fra SSI, er i tysk pakkemateriale. Disse vacciner udleveres med medfølgende dansk indlægsseddel. Æskerne indeholder ikke kanyler. Fra 2. kvartal i år vil der blive leveret æske i dansk pakkemateriale indeholdende kanyler. For injektionssprøjter uden en monteret nål, skal nålen skrues fast på injektionssprøjten ved at dreje den en kvart omgang.

Ovenstående ændring medfører ikke ændringer i vaccinationstidspunkterne. Lige som DiTeKiPol/Hib-vaccinen gives Hexyon® ved 3, 5 og 12-måneder.

Indpasning i det ændrede vaccinationsprogram og afregningskoder
Om vaccinen Hexyon®
Bestilling og levering
Spørgsmål og svar

Sidst redigeret 4. februar 2016