PDF-ikonPrintikon

Fødselsregister

Fødselsregisteret rummer oplysninger om alle fødsler på hospital og om hjemmefødsler. Registeret bruges til at beskrive fødsler i Danmark som en af de centrale, nationale sundhedsindikatorer. Herudover bidrager registeret med data til medicinsk forskning.

Fødselsregisteret indeholder oplysninger fra og med 1973. Registeret indeholder oplysninger om selve fødslen, resultat af fødslen,og om der har været komplikationer i fødselsforløbet.

Datagrundlaget for Fødselsregisteret var i perioden 1973 til 1995 baseret på skemaindberetning til Sundhedsstyrelsen. Fra 1995 er indberetningen om fødsler på hospital sket elektronisk via Landspatientregisteret. Endvidere indgår udtræk fra CPR, det centrale personregister, og skema-indberetninger om hjemme- og dødfødsler i registeret.

Der bliver løbende offentliggjort statistik fra Fødselsregisteret – se under Fødsler, fertilitetsbehandling og abort.

Sidst redigeret 17. juni 2013

Kontakt

Sundhedsdokumentation
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

Christian Theodor Ulrich
Tlf.: 3268 9065

Sundhedsdokumentation
Tlf.: 2230 7904