PDF-ikonPrintikon

Forbruget af antidepressiva 2001-2011

Resumé

I 2011 købte 1 ud af 12 danskere antidepressiv medicin. Det drejer sig om et gennemsnit, hvor både børn og voksne tælles med. Antallet af brugere har været stigende gennem de sidste mange år. I 2011 var der mere end 50 procent flere brugere pr. indbygger end 10 år tidligere. I 2011 stagnerede antallet af brugere dog, idet antallet var på niveau med antallet i 2010.

Antidepressiv medicin anvendes ikke kun til behandling af depression. Lægemidlerne kan også anvendes mod andre psykiske lidelser, som for eksempel forskellige angsttilstande. Derudover kan nogle antidepressiva også bruges til behandling af bestemte former for smerter.

En mindre del af brugerne er personer, der kun har købt antidepressiva en gang uden at købe inden for et år før og efter dette køb. Det drejer sig om mellem 7 og 9 procent hvert år. Omfanget af personer med enkeltkøb varierer dog mellem aldersgrupperne, hvor aldersgruppen 18-24 år har den største andel af engangsbrugere.

Der er næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, der behandles med antidepressiv medicin, og sandsynligheden for at være i behandling med antidepressiv medicin stiger generelt med alderen. Blandt 85-årige havde næsten 1 ud af 4 købt antidepressiva i 2011, mens tallet var 1 ud af 10 for de 45-årige og cirka 1 ud af 15 for de 25-årige.

Antallet af brugere er ikke steget procentvist lige meget i alle køns- og aldersgrupper, de seneste 10 år. Antallet, der har købt antidepressiva blandt de unge i aldersgrupperne fra 13 til 34 år er mere end fordoblet på 10 år. Og der, hvor der er sket den mindste procentvise stigning i forhold til 2001 er i aldersgrupperne fra 65 til 85 år, hvor antallet af brugere er steget med 17 procent på 10 år. Der er også forskel på kønnene, hvor der for kvinder generelt ses en stigning på 50 procent mod en stigning på 60 procent for mændene.

For første gang i nyere tid er antallet af brugere af antidepressiva ikke steget det seneste år. For alle aldersgrupper undtagen de 7-12-årige børn ses enten et fald i antal brugere siden 2010 eller i det mindste en mindre stigning end set de tidligere år. Forskellene mellem de to år er generelt meget små. De største procentvise ændringer ses for piger i gruppen 13-17 år, hvor der var et fald på 11 procent. Og dernæst for drenge i gruppen 7-12 år, hvor der var en stigning på 8 procent.

Den stigning i antal brugere af antidepressiva, der er set frem til 2010, kan ikke forklares ved, at antallet af nye brugere er steget år for år. Antallet af nye brugere har svinget igennem årene. Det var lavest i 2004 med ca. 74.000 nye brugere og højest i 2010 med ca. 94.000 nye brugere. Stigningen i antal brugere skyldes primært at en del bliver i behandlingen i en længere periode, og at det antal, der hvert år stopper med behandlingen, er lavere end det antal, der begynder med behandlingen.

For nogle aldersgrupper er der dog gennem årene set en klar stigning i antallet af nye brugere. Det drejer sig især om de 13-24-årige. Det er dog værd at bemærke, at der for alle aldersgrupper ses et lavere antal nye brugere i 2011 end i 2010.

Blandt de forskellige typer af antidepressiv medicin er de selektive serotonin genoptagelses hæmmere (SSRI) de mest brugte. 2 ud 3 af dem, der købte antidepressiva i 2011, købte et SSRI.

Sidst redigeret 1. januar 2013

Kontakt

Dataleverancer og Lægemiddelstatistik
Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning

Anna Sophie Toftlund Engelbrecht
Tlf.: 3268 5103

Lægemiddelstatistik
Tlf.: 3268 5125