PDF-ikonPrintikon

Overvågning af influenza

Influenzavirus er en vigtig årsag til akutte infektioner hos personer i alle aldersgrupper. Influenza er om vinteren ofte ledsaget af sygefravær på arbejdspladser og i institutioner. Samtidig er der overdødelighed, især blandt ældre og svækkede borgere. Overvågning af influenza møder derfor stor opmærksomhed.

Sentinelsystemet

Overvågningen af influenza er baseret på indberetninger fra praktiserende læger og er et frivilligt, stikprøvebaseret meldesystem kaldet sentinelovervågning af influenza.

Formålet med sentinelovervågningen er:

  • at få kendskab til start- og sluttidspunkt samt omfanget af influenzaaktiviteten, herunder også til, hvorvidt der er tale om en epidemi
  • tidligst muligt at isolere og karakterisere cirkulerende influenzavirus i befolkningen
  • at bidrage til den internationale influenzaovervågning.

Overvågningen varetages af Afdeling for Infektionsepidemiologi og Virologisk afdeling.

Data indgår i et europæisk overvågningsnetværk, European Influenza Surveillance Network (EISN), og rapporteres også til WHO.

Overvågning og indberetning

Sygdomsforekomsten måles ved, at cirka 150 praktiserende læger hver uge i influenzasæsonen sender data, dvs. fra uge 40 i efteråret til uge 20 i foråret.

Eksempel på sentinel-meldekort (influenza) Lægerne indberetter antal patienter med influenzalignende sygdom og det totale antal patienter, de har set i deres konsultation.

Diagnosen er stillet alene ud fra patientens symptomer uden hjælp af laboratorieundersøgelse.

Kriterier for indberetning af influenzalignende sygdom er pludselig opstået sygdom med feber, muskelsmerter og symptomer fra luftvejene.

Sygdomsforekomsten angives som andelen af influenzalignende sygdom i forhold til det samlede antal konsultationer. Denne andel bliver sammenholdt med en beregnet basiskurve over den forventede andel influenza-konsultationer.

På den måde kan man let se når influenzaaktiviteten stiger over baggrundsniveauet og vurdere niveauet af influenzaaktivitet (lav middel, høj, meget høj) i forhold til tidligere år.

Tilmelding

Praktiserende læger, som er interesserede i at deltage i det sentinelle overvågningsnetværk, kan henvende sig til .

Det er muligt at indrapportere tallene fra sentinel-meldekortene elektronisk, så der ikke er unødig forsinkelse i posten. For at indrapportere elektronisk sendes navn, ydernummer og e-mail-adresse til , der opretter administrative brugere af systemet. Det behøver ikke at være lægen der indrapporterer, det kan også være en sygeplejerske eller en sekretær, og en enkelt bruger kan godt rapportere data fra flere læger. Herefter vil man modtage en mail med en vejledning om, hvordan systemet bruges.

Sekretprøver

Sideløbende indsender lægerne periodisk sekretprøver fra personer med mulig influenzasygdom, hvilket muliggør overvågning af cirkulerende influenzavirus og vurdering af, hvorvidt disse er dækket af årets vaccine.

Vagtlægeovervågning af influenzaaktiviteten

Forekomst af influenzalignende sygdom (ILS) overvåges endvidere gennem vagtlægernes aktivitet. Dette system blev oprettet i 2008 og fungerer året rundt. Vagtlæger landet over har i dette system mulighed for at angive, at en patient har influenzalignende sygdom.

 

Sidst redigeret 24. september 2015

Sygdomsleksikon

Eksterne links