PDF-ikonPrintikon

Infektionshygiejniske retningslinjer for MRSA

METHICILLIN RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, MRSA

MRSA er stafylokokker, der er modstandsdygtige/resistente over for de antibiotika, som sædvanligvis anvendes til behandling af stafylokokinfektioner. MRSA er således resistente over for alle β-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner, carbapenemer).
Sammenlignet med mange andre lande har Danmark fortsat en lav forekomst af MRSA, men siden 2003 er der set en kraftig stigning i antallet af nye tilfælde af MRSA, og i 2013 var der 2.094 tilfælde - det højeste antal i 25 år. Sideløbende med denne stigning er der set en ændring i forekomsten. Hvor MRSA tidligere næsten udelukkende var et hospitalsfænomen, så er hovedparten af tilfældene nu samfundserhvervede og optræder således hos personer uden kontakt til hospitalerne. En del af denne stigning skyldes en ny MRSA type der har sit primære reservoir i svin og herfra smitter til mennesker med kontakt til levende svin. Disse udgør nu ca. 30 % af alle nye tilfælde på landsplan.

Sundhedsstyrelsen har netop revideret den nationale vejledning fra 2006, hvor kontakt til svin er indført som ny risikosituation – se "Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA", 2. udgave 2012

Infektionshygiejniske retningslinjer

Hospitaler 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Hospitaler (pdf-format)

Plejeboliger og lignende institutioner 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Plejeboliger og lignende institutioner (pdf-format)

Hjemmepleje og hjemmesygepleje 

Download dokumenter Infektionshygiejniske retningslinjer: Hjemmepleje og hjemmesygepleje (pdf-format) 

Klinikker, herunder tandlægeklinikker 

Download dokumentet Infektionshygiejniske retningslinjer: Klinikker, herunder tandlægeklinikker (pdf-format)

Informationsbreve

Vejledning til forældre hvor der er fundet MRSA hos nyfødte og børn
Information til dig der har fået konstateret MRSA

Hudplejeprodukter som kan anvendes sammen med klorhexidinsæbe

Nogle hudcremer nedsætter virkningen af klorhexidin. Dette har betydning i forbindelse med behandling for stafylokokbærertilstand, som blandt andet består i helkropsvask med klorhexidinsæbe. Denne liste omfatter danske og udenlandske produkter. Listen opdateres jævnligt på baggrund af oplysninger fra producenter og forhandlere.
 
Hudplejeprodukter (pdf-format) 

FAQ – frequently asked questions om MRSA; behandling, pleje og adfærd jf. Sundhedsstyrelsens MRSA-vejledning,  2012

Rådgivningstjenesten om husdyr-MRSA

Anden information 

Årlige DANMAP-rapporter, se www.danmap.org/downloads 
Referat fra MRSA møde 14. juni 2007 (pdf-format)
EPI-NYT uge 47, 2012, MRSA 2011
EPI-NYT uge 46, 2011, MRSA 2010, Europæisk Antibiotikadag
EPI-NYT uge 34, 2009, MRSA 2008
EPI-NYT uge 48, 2008, MRSA-udbrud på neonatalafdelinger
EPI-NYT uge 26, 2008, MRSA 2007
EPI-NYT uge 33, 2007, MRSA overført fra svin
EPI-NYT uge 22, 2007, MRSA: De første erfaringer med anmeldelsespligt
EPI-NYT uge 44, 2006, MRSA: Ny vejledning og anmeldepligt 
EPI-NYT uge 47, 2005, MRSA 2004

Læs mere

Sundhedsstyrelsens MRSA-side
Sundhedsstyrelsens Guidelines on MRSA
SSI, sygdomsleksikon, MRSA

Sidst redigeret 18. juni 2015

Relateret indhold

Kontakt

Mikrobiologi & Infektionskontrol
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Hudplejeprodukter

som kan anvendes sammen med klorhexidinsæbe. Se oversigt

Se også SST's Behandling af MRSA-bærertilstand