PDF-ikonPrintikon

Afdeling for Infektionsimmunologi

Afdelingen for Infektionsimmunologi forsker i samspillet mellem vært og mikroorganisme for at opnå viden, der kan danne grundlag for nye vacciner imod en række alvorlige infektionssygdomme som f.eks. tuberkulose, streptokokker og klamydia

Afdelingen er opdelt i 5 mindre forskningsgrupper: ”TB vaccine forskning”, ”Klamydia vaccine forskning”, ”Gruppe A streptokok vaccine forskning”, ”Human immunologi” og ”Vaccine adjuvans forskning”. De enkelte projekter ledes af en projektleder og består af forskere, studerende samt teknikere.

Kittelklædt person arbejder foran skærmen i laboratoriet

Sideløbende med de målrettede vaccineudviklingsprogrammer arbejdes der på en række grundvidenskabelige forskningsprojekter, som skal forøge vores viden omkring samspillet imellem vært og mikroorganisme som f.eks. identifikation af virulens-faktorer og antigener samt analyse af immunsvaret under en infektion. Et stort indsatsområde er at undersøge immunsvaret i patienter. Dette arbejde understøttes af samarbejdsprojekter med hospitaler og universiteter i Afrika, Indien, Europa og Amerika. Afdelingens arbejde er støttet af offentlige midler fra Danmark som f.eks. Højteknologifonden og det strategiske forskningsråd samt en række internationale fonde som f.eks. Bill og Melinda Gates Foundation, EU, og National Institutes of Health (NIH).

Afdelingens forskning er internationalt førende både inden for vaccine-forskning og ny diagnostik. Teknologi opfundet og udviklet i afdelingen har ført til nogle af de mest succesrige nye diagnostiske tests af tuberkulose: QuantIFERON og T.spot.TB. Afdelingen har også designet og udviklet en række nye vacciner, hvoraf tre vacciner mod tuberkulose er under afprøvning i mennesker. Derudover har afdelingen været med til at udvikle og teste en helt ny generation af skræddersyede adjuvanser. Disse fremskridt udgør et vigtigt fundament for afdelingens fortsatte arbejde med at udvikle nye vacciner.

Afdelingen ledes af Else Marie Agger og ligger organisatorisk i Vaccine Forskning og Udvikling, Sektor for Vaccine. Der er p.t. 45 ansatte i afdelingen.

Sidst redigeret 4. april 2014

Kontakt

Else Marie Agger
Afdelingschef

Tlf. 3268 3941

Vaccineforskning og udvikling
Peter L. Andersen
Vicedirektør, forskningschef

Tlf. 3268 3462

Publikationer og medarbejdere

Publikationer
Se en liste med de videnskabelige publikationer, som medarbejderne i afdelingen har udgivet.

Medarbejdere
Se en liste over medarbejdere i afdelingen.