PDF-ikonPrintikon

CEI-NYT

Information fra Central Enhed for Infektionshygiejne

CEI-NYT (tidligere CAS-NYT) er et informationsbrev fra Central Enhed for Infektionshygiejne.

CEI-NYT udsendes flere gange årligt til sundhedspersonale og andre med interesse for forebyggelse af infektioner i sundhedssektoren.

Tilmeld dig CEI-NYT

Seneste 5 numre af CEI-NYT

CEI nu en del af Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Fagligt Forum 18. maj 2017
HALT 3-projektet
Ny vurdering fra CEI

Overvågning af sundhedssektorerhvervede infektioner,
Antibiotikaaudit på plejehjem,
HALT 3-projektet.
Temadag om generelle infektionshygiejniske retningslinjer
Nordisk Hygiejne Konference 2017
Undervisningsmateriale om husdyr-MRSA
Temadag i anledning af Antibiotic Awareness Week
NIR om præhospital infektionshygiejne er udkommet
Udvikling af teststandard for desinfektionsklude
ECDC og FEM Wiki
Nye vurderinger fra CEI

National Infektionshygiejnisk Retningslinje (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren er netop udkommet
Temadag 17. november i anledning af Antibiotic Awareness Week
Humant albumin – indløbstid og frekvens for skift af infusionssæt

Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA, 3. udgave er netop udkommet
Nye vurderinger fra CEI

Kursus i infektionshygiejne og audit, 5.-8. september 2016 - stadig ledige pladser
Nye krav som indgår i CEI’s vurdering af desinfektionsmiddelholdige klude
Nye vurderinger fra CEI
Næste års Fagligt Forum afholdes 18. maj 2017 på Statens Serum Institut
MRSA rådgivningstjeneste om husdyr MRSA
Overlæge Robert Leo Skov fratræder sin stilling

CEI-NYT

Søg i CEI-NYT:

Kontakt

Infektionsepidemiologi og Forebyggelse
Central Enhed for Infektionshygiejne
Artillerivej 5
2300 København S

Tlf.: +45 3268 3751

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld dig CEI-NYT