Skoldkoppevaccine (Varilrix)

Vaccine mod skoldkoppevirus

Til injektion

Produktresumé
Varilrix

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket skoldkoppevirus (Varicella zoster virus).

Målgruppen for vaccination

Ikke tidligere smittede børn og voksne, som er nærmeste familie til en person med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper. 

Voksne, som ikke har haft skoldkopper bør vaccineres, da sygdommens komplikationsfrekvens stiger med alderen og fordi skoldkopper hos den gravide kvinde udgør en risiko for både mor og foster/barn.

Personer med svækket immunforsvar, som ikke tidligere har haft skoldkopper og derved dannet antistoffer; f.eks. forud for organtransplantation og behandling for leukæmi. Vaccination skal forudgåes af vurdering af personens immunsvækkelse.

Personer, som har fået en enkelt dosis Varilrix, kan efterfølgende få en anden vaccine indeholdende varicellavirus som anden dosis.

Vaccinen kan i øvrigt anvendes til immunisering af voksne og børn fra 9 måneder, som ønsker beskyttelse mod skoldkopper.

Skoldkoppevaccine kan også benyttes som postekspositionsprofylakse, hvis den gives inden for tre døgn efter eksposition.
Vaccinen er aktuelt omfattet af reglerne for enkeltudleveringstilladelse.

Vaccinationsdosis

Der gives en grundvaccination bestående af to doser. Anden dosis anbefales gives mindst seks uger og aldrig mindre end fire uger efter første dosis.

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med alvorlig immundefekt efter konkret vurdering. I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber over 38,5°C bør vaccinationen udskydes. 
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.
Personer med aktiv, ubehandlet tuberkulose.
Personer vaccineret med anden levende svækket vaccine inden for 4 uger.
Gravide
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccinen må ikke gives til gravide, og graviditet bør undgås den første måned efter vaccination. 
Amning: Kan gives til ammende kvinder, idet vaccinevirus ikke udskilles i brystmælk.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed, udslæt og feber. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Grundvaccination giver beskyttelse gennem en årrække. Den endelige beskyttelsesvarighed er ikke afklaret.