Influenzavaccine 3-valent

Vaccine mod sæsoninfluenza
Til injektion

Produktresumé
Influvac
Vaxigrip

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder inaktiverede overfladeproteiner fra influenzavirus.

I sæson 2018-2019 er sammensætningen af vaccinen:
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09-lignende virus
A/Singapore/INFIMH-16_0019/2016 (H3N2)-lignende virus
B/Colorado/06/2017-lignende virus (Victoria-linien)

Målgruppen for vaccination

Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination af personer over 65 år, kronisk syge, gravide og visse andre persongrupper, for mere information se risikogrupper.

For yderligere information om Influenza-vaccination, se influenzavaccination.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives sædvanligvis ved influenzasæsonens begyndelse (oktober-november). Børn i alderen 6 måneder til og med 8 år, som ikke tidligere er influenzavaccineret, bør have to vaccinationer med mindst fire ugers interval.

Der gives samme dosis hos børn som hos voksne (á 0,5 ml). For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom eller høj feber bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne (fx neomycin, gentamicin eller æg). Se EPI-NYT uge 46, 2015.
Børn under 6 måneder
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Gravide og ammende kan vaccineres. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af alle gravide i 2. eller 3. trimester. Gravide i 1. trimester vaccineres, hvis de i øvrigt tilhører en risikogruppe. 
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Immunitet opnås i løbet af 2-3 uger efter vaccination og holder sædvanligvis 6-12 måneder. Beskyttelsen afhænger især af overensstemmelsen mellem cirkulerende virus og virusstammerne i vaccinen.
Hos yngre, raske personer forebygger vaccination 60% af influenzatilfælde.
Hos ældre personer er beskyttelsen mod almindelig influenzasygdom noget lavere, men influenzavaccination kan beskytte mod alvorlige komplikationer, hospitalsindlæggelser og dødsfald.