Helvedesildvaccine (Zostavax)

Levende svækket vaccine mod helvedesild (skoldkoppevirus)
Til injektion

Produktresumé
Zostavax

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder levende, svækket skoldkoppevirus (Varicella zoster virus).

Målgruppen for vaccination

Personer på 50 år og derover, som har haft skoldkopper og derfor er i risiko for helvedesild. Personer som har haft Zoster én eller flere gange, kan også vaccineres.

Vaccinationsdosis

Der gives en vaccination bestående af én dosis. Vaccinen kan injiceres subkutant (s.c.) eller intramuskulært (i.m.) helst i deltoidea-området. Vaccinen skal anvendes umiddelbart efter pulver og solvens er blevet blandet.

Vaccinen må gives sammen med andre vacciner.

Hvem bør ikke vaccineres?

Personer med nedsat immunforsvar (enten medfødt pga. sygdom, eller immunsvækkende behandling).
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen. 
Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, fx neomycin.
Personer med aktiv, ubehandlet tuberkulose.
I tilfælde af akut sygdom eller feber over 380C bør vaccinationen udskydes.
For yderligere oplysninger henvises til produktresumé.

Graviditet og amning

Vaccinen må ikke gives til gravide, og graviditet bør undgås den første måned efter vaccination. 
Amning: erfaring savnes. 
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse, ømhed og kløe på injektionsstedet, hovedpine, ledsmerter og udslæt. 
For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter vaccination dannes der antistoffer, som beskytter mod udbrud af helvedesild (blæreformet udslæt ved reaktivering af tidligere skoldkoppeinfektion) samt mod såkaldte post-herpetiske smerter. Vaccinationens effekt aftager over en årrække. Den endelige beskyttelsesvarighed og behovet for revaccination er endnu ikke afklaret.