Human Papillomavirus vaccine (Gardasil)

Til injektion

Produktresumé
Gardasil

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder protein fra Human Papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 og 18 i form af viruslignende partikler.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen kan anvendes fra 9 års alderen til forebyggelse af præmaligne genitale læsioner, præmaligne anale læsioner, kræft i livmoderhalsen, analcancer forårsaget af visse HPV-typer samt kondylomer (kønsvorter). Se produktresumé for yderligere detaljer.
Vaccinen kan anvendes forebyggende, og har ingen effekt på infektion eller sygdom, der allerede er tilstede.

Denne vaccine har tidligere været en del af det danske børnevaccinationsprogram men er det ikke længere, idet der nu tilbydes en vaccine med bredere dækning i programmet nu (Gardasil9)

Vaccinationsdosis

Fra 9 år og til og med 13 år gives en grundvaccination bestående af 2 doser.
Fra 14 år gives en grundvaccination bestående af 3 doser, der så vidt muligt skal gives inden for ét år.
Eventuelt behov for en revaccination er endnu ikke fastlagt. 

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.
Personer med overfølsomhed over for et eller flere af indholdsstofferne.
I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Vaccination bør udsættes til graviditeten er afsluttet.
Vaccinen kan bruges under amning.
Der henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, og hovedpine.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Gardasil vil yde beskyttelse imod sygdomme, som skyldes HPV-typerne 6, 11, 16 og 18 og i begrænset udstrækning imod sygdomme forårsaget af visse relaterede HPV-typer. For de HPV-typer som kan føre til livmoderhalskræft, udgør beskyttelsen ca. 70%, beskyttelse mod kondylomer er ca. 90%

Der er påvist beskyttelse i adskillige år efter endt vaccinationsserie. Der savnes endnu erfaringer vedrørende længerevarende beskyttelse.