Difteri-tetanus-kighoste-polio-boostervaccine (DiTeKiPol Booster)

Vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio
Til injektion

Produktresumé
diTeKiPolBooster

Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider) samt inaktiveret poliovirus.

Målgruppen for vaccination

Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram og barnet vaccineres normalt i 5-års-alderen i forbindelse med 5-års-børneundersøgelsen.
Denne vaccine kan ikke anvendes til grundvaccination af børn under 10 år, men kan godt anvendes til grundvaccination fra 10-års-alderen.

Vaccinationsdosis

Der gives én dosis i forbindelse med revaccination. Hvis vaccinen anvendes som grundvaccination til personer på 10 år og derover, gives en serie bestående af flere doser med forskelligt interval.

Der henvises i øvrigt til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes, dette gælder ikke hvis vaccinen gives efter udsættelse for smitte.

Børn som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste eller polio.

Børn med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne.

Børn som lider af fremadskridende neurologiske sygdomme, bør ikke vaccineres.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelse mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år, såfremt barnet er grundvaccineret. Varigheden af beskyttelsen mod polio anses for at være livslang. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år.