Difteri-tetanus-kighoste-polio (Repevax)

Inaktiveret vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste og polio
til injektion

Produktresumé

Repevax
Yderligere information om produktet kan fås via Ordre@ssi.dk


Vaccinens indhold

Vaccinen indeholder giftstoffer (toksiner) fra difteri-, stivkrampe- og kighostebakterier i en fuldstændig afgiftet form (toksoider) samt inaktiveret poliovirus. 

Målgruppen for vaccination

Vaccinen er tiltænkt til ukrainske flygtninge, som kommer til Danmark som følge af krigen i Ukraine. Vaccinen skal tilbydes til personer, som ikke er vaccineret mod polio og difteri eller hvis seneste poliovaccine er givet for mere end 1 år siden og/eller seneste difterivaccine er givet for mere end 5 år siden, se Flygtninge fra Ukraine

Repevax kan anvendes som revaccination og er godkendt til brug fra 3 års alderen og ældre. Dog skal ved behov for grundvaccination eller boostervaccination af børn op til 18 år anvendes enten Pentavac eller Tetravac.

Hvis en flygtning fra Ukraine har behov for tetanusprofylakse grundet akut sårskade, kan Repevax anvendes. Hvis personen ikke er grundvaccineret tidligere, følges retningslinjerne som beskrevet under Anbefalinger for Tetanusprofylakse ved sårskade. Repevax er ikke registreret til primærvaccination, men SSI vurderer, at den kan anvendes hertil til voksne. Alternativt kan anvendes diTeBooster.

Vaccinationsdosis

Vaccinen gives intramuskulært i overarmen (m.deltoideus). Se Injektionsteknik. Hos personer, der lider af koagulationsforstyrrelser eller er i AK behandling, kan Repevax gives dybt subkutant.
Vaccinens normale udseende er en ensartet uklar hvid suspension som kan danne bundfald under opbevaring. Den forfyldte sprøjte skal omrystes grundigt før brug for at få en homogen suspension. Der henvises i øvrigt til produktresuméet.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af svær, akut sygdom ledsaget af høj feber (over 380C), bør vaccinationen udskydes.
Personer som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med en vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste eller polio.

Personer med alvorlig allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne, fx formaldehyd, neomycin, streptomycin m.fl., se produktresume.

Personer som har haft encephalopati af ukendt årsag opstået inden for syv dage efter tidligere vaccination med en kighosteholdig vaccine, bør ikke vaccineres. Under disse omstændigheder skal kighostevaccination afbrydes, og vaccinationsprogrammet fortsættes med difteri-, tetanus- og poliovacciner.

I tvivlstilfælde henvises til egen læge.

Graviditet og amning

Repevax er godkendt til anvendelse hos gravide. Gravide kvinder fra Ukraine som ikke er vaccineret mod polio og difteri eller hvis seneste vaccine er givet for mere end 1 år siden, bør tilbydes Repevax i stedet for DiTeKi vaccinen. Se her for mere information om Gratis kighostevaccination til gravide

Det anbefales, at gravide kighostevaccineres i hver graviditet, for at sikre at flest mulige antistoffer overføres til barnet inden fødslen. 
Virkningen på ammede spædbørn efter indgivelse af Repevax til mødrene er ikke undersøgt, hvorfor de potentielle risici og fordele ved vaccination skal opvejes.

Hyppigste bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, muskelømhed, gråd, irritabilitet, manglende appetit, opkastning, døsighed og feber. 
For yderligere detaljer henvises til produktresumeet.

Beskyttelsesvarighed

Efter revaccination varer beskyttelse mod difteri og stivkrampe i mindst 10 år, såfremt personen er grundvaccineret. Varigheden af beskyttelsen mod polio anses for at være livslang. Varigheden af beskyttelse mod kighoste er begrænset til 5-10 år.

Produktresumé

Repevax
Yderligere information om produktet kan fås via Ordre@ssi.dk