Screening for tuberkulose (tb)

Ukraine har den fjerdehøjeste tb-incidens ud af samtlige 53 lande i WHO´s europæiske region.

I 2020 var incidensen i Ukraine 73/100.000, svarende til 17.533 nye tilfælde. Heraf var 4.257 (24%) inficeret med bakterier resistente mod isoniazid og rifampicin, de to primære stoffer mod tb, og dermed pr. definition multiresistente (MDR). I alt var yderligere 1.172 (7%) resistente mod andre nøglestoffer og dermed pr. definition ”extensively drug resistant” (XDR). Disse tal for resistens er meget høje sammenlignet med andre lande i regionen, og placerer Ukraine på top-20-listen over lande med mest MDR-TB i verden.

Screening-praksis for tb varierer i Europa. Flere lande opererer med en tb-incidensgrænse for screening på 40/100.000, herunder Frankrig, Irland og Norge. Nogle lande screener selektivt specifikke undergrupper af migranter, herunder Tyskland, som tilbyder screening til migranter, der bor under trange forhold, mens andre lande ikke screener for tb hos migranter fra Ukraine, herunder Sverige. Medvirkende årsager hertil er en antagelse om, at migranter under den aktuelle krise i højere grad er kvinder og børn, der har en lavere tb-incidens end mænd.

Samlet anbefaler SSI screening af migranter fra Ukraine ud fra flg. algoritme:

 1. Migranter bør tilbydes samtale ved sundhedsperson, eksempelvis i almen praksis eller asylcenter.

 2. Hvis migranten (eller forældre til børn) oplyser:

    a. symptomer (hoste, blodigt opspyt, feber, nattesved, vægttab), eller
    b. kendt kontakt til tb-smittet person, eller
    c. tidligere tb

  tilbydes

    d. røntgen af thorax
    e. ekspektorat-undersøgelse (mikroskopi, PCR og dyrkning).

 3. Børn, der selv, eller hvis forældre, svarer bekræftende på a, b eller c, tilbydes:

    a. Quantiferonundersøgelse (børn 5-15 år) eller Quantiferon + Mantoux (børn 0-4 år), eksempelvis via pædiatrisk ambulatorium
    b. røntgen af thorax
    c. ekspektorat/induceret sputum/ventrikelskyl hvis indiceret (mikroskopi, PCR og dyrkning).

Udredning bør normalt foregå efter henvisning til infektionsmedicinsk eller lungemedicinsk afdeling. For børns vedkommende er disse anbefalinger delvist udarbejdet ud fra retningslinje fra Dansk Pædiatrisk Selskab.