Registrering af vacciner i DDV

For borgere der kommer til Danmark og ikke er dansk statsborger, kan der udstedes et administrativt CPR-nummer. Hvis borgeren ikke opfylder betingelserne for et administrativt CPR-nummer, kan borgeren få oprettet et erstatnings CPR-nummer (eCPR-nummer). Der er to typer af eCPR-numre, det nationale eCPR-nummer, der kan benyttes til Det Danske Vaccinationsregister (DDV) og anvendes til Det Fælles Medicinkort (FMK), samt de regionale eCPR-numre der benyttes til fx blodprøver, indlæggelser etc.

I praksis kan det betyde, at en del ukrainere vil få oprettet både et regionalt og nationalt eCPR-nummer.

Når et barn indrejser i Danmark, kan barnet også få et administrativt CPR-nummer, hvis det opfylder betingelserne. Hvis dette ikke er tilfældet, og barnet får et nationalt eCPR-nummer, vil der ikke blive tilføjet et anbefalet vaccinationsprogram i barnets vaccinationskort - det er en lægefaglig vurdering at sammensætte dette tilpasningsprogram. Det betyder dermed, at der ikke sendes påmindelsesbreve om børnevaccination til denne gruppe børn.

Det er lovpligtigt at alle vacciner – både til børn og voksne – registreres i DDV. Dette kan ske på et administrativt CPR-nummer. Hvis det ikke findes, kan det gøres vha. det nationale eCPR-nummer. For vejledning i hvordan det nationale eCPR nummer findes eller oprettes.

Det er desuden hensigtsmæssigt at tidligere givne vacciner, inklusiv coronavacciner, registreres i DDV. For registrering af tidligere givne vacciner, se side 12-14 i denne vejledning.

Det er vigtigt at givne vaccinationer journalføres, og at den vaccinerede som minimum medgives et vaccinationskort indeholdende en oversigt over hvilke vaccinationer, der er givet under ophold i Danmark. Ved udrejse fra Danmark vil det være hensigtsmæssigt, at disse vaccinationer er registeret i et internationalt vaccinationskort, da en udskrift fra Det Danske Vaccinationsregister desværre kun er på dansk.