Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober 2022 frem til og med 15. januar 2023. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar. Børn der er påbegyndt vaccination senest 15. januar 2023, men mangler anden vaccination eller efter første vaccination er fyldt 7 år, kan færdigvaccineres inden 1. marts 2023.

For nærmere beskrivelse af vaccination mod influenza, risikogrupper , vacciner m.m., se Influenzavaccination.

Eksternt link

Retningslinjer for håndtering af influenza