Personer med særlig risiko i forbindelse med influenzasmitte

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark eller med ret til vaccinationsydelser under ophold i Danmark fra 1. oktober 2021 frem til 15. januar 2022. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

For nærmere beskrivelse af vaccination mod influenza, risikogrupper , vacciner m.m., se Influenzavaccination.

Eksternt link

Retningslinjer for håndtering af influenza