Vaccinationsregimer for udvalgte risikogrupper

Der kan være tilfælde, hvor et barn der tilhører en risikogruppe ikke har modtaget PCV13 som en del af børnevaccinationsprogrammet, og hvor det skønnes, at barnet vil have gavn af denne vaccine. Disse børn bør vaccineres som skitseret her under, og altså ikke som i det normale børnevaccinationsprogram.

Personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, der har modtaget PCV7, men ikke PCV13

1) 1 dosis PCV13
2) 1 dosis PPV23 mindst 8 uger senere.

Personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, der ikke har modtaget PCV7 eller PCV13

Vaccinationsregimet varierer alt efter alder ved første vaccination.

 • 6 uger - 6 mdr.
  1) 3 doser PCV13 med en måneds interval
  2) 1 boosterdosis PCV13 i barnets andet leveår
 • 7 mdr. - 1 år
  1) 3 doser PCV13 med samme intervaller som i børnevaccinationsprogrammet
 • 1 år - 2 år
  1) 2 doser PCV13 med minimum 2 måneders interval
 • ≥2 år
  1) 1 dosis PCV13
  2) 1 dosis PPV23 minimum 8 uger efter sidste PCV13-dosis.

Manglende milt eller dysfunktion af milten

Pneumokokvaccinationsprogrammet med enten PCV13 eller PCV20 samt PPV23, bør ideelt afsluttes 4-6 uger før planlagt fjernelse af milten.
Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.

Stamcelletransplanterede

Vaccination bør ske efter samråd med specialafdeling.

Et forslag til program kunne være:

1) 3 doser PCV13 eller PCV20 der gives med 2 måneders interval minimum 3 måneder efter transplantationen.
2) Efterfulgt af 1 dosis PPV23 mindst et år efter transplantation. Der skal gå mindst 8 uger fra seneste dosis PCV13 eller PCV20.

Personer i immunsupprimerende behandling

For personer i immunsupprimerende behandling anbefales det, så vidt muligt, at afslutte vaccinationsprogrammet beskrevet under Vaccinations- og revaccinationsvejledning to uger før opstart af behandling. Hvis der kun er mulighed for at give én vaccine før opstart anbefales det at tilbyde PCV13 eller PCV20 alt efter alder og supplere med PPV23 efterfølgende. Ved tvivl anbefales det, at der tages kontakt til behandlingsansvarlige afdeling.