Vaccinationsregimer for udvalgte risikogrupper

Der kan være tilfælde, hvor et barn der tilhører en risikogruppe ikke har modtaget PCV13 som en del af børnevaccinationsprogrammet og hvor der skønnes, at barnet vil have gavn af denne vaccine. Disse børn bør vaccineres som skitseret her under, og altså ikke som i det normale børnevaccinationsprogram.

Personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, der har modtaget PCV7, men ikke PCV13.

1) 1 dosis PCV13
2) 1 dosis PPV23 mindst 8 uger senere.

Personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, der ikke har modtaget PCV7 eller PCV13.

Vaccinationsregimet varierer alt efter alder ved første vaccination.

 • 6 uger - 6 mdr.
  1) 3 doser PCV13 med en måneds interval.
  2) 1 booster dosis PCV13 i barnets andet leveår.
 • 7 mdr. - 1 år
  1) 3 doser PCV13 med samme intervaller som i børnevaccinationsprogrammet.
 • 1 år - 2 år
  1) 2 doser PCV13 med minimum 2 måneders interval
 • ≥2 år
  1) 1 dosis PCV13
  2) 1 dosis PPV23 minimum 8 uger efter sidste PCV13-dosis

PCV13 givet efter 2. leveår kan tilbydes med klausuleret tilskud under de nuværende regler.

Manglende milt eller dysfunktion af milten.

Pneumokokvaccinationsprogrammet med både PCV13 og PPV23, bør ideelt afsluttes 4-6 uger før planlagt fjernelse af milten.

Hvis dette ikke er muligt, kan vaccination afsluttes op til to uger før operation. Er dette ikke muligt, bør vaccination udsættes indtil tidligst to uger efter operationen, hvilket skyldes, at evnen til at respondere adækvat på vaccinen kan være nedsat indtil da.

Stamcelletransplanterede

Vaccination bør ske efter samråd med specialafdeling.

Et forslag til program kunne være:

1) 3 doser PCV13 der gives med 2 måneders interval minimum 3 måneder efter transplantationen.
2) Efterfølges af 1 dosis PPV23 8 uger efter den sidste PCV13 (for børn fra og med 2 år og voksne).

Personer i immunsupprimerende behandling

For personer i immunsupprimerende behandling anbefales det, så vidt muligt at afslutte vaccinationsprogrammet beskrevet under Vaccinations- og revaccinationsvejledning to uger før opstart af behandling. Hvis der kun er mulighed for at give én vaccine før opstart anbefales det at tilbyde PCV13 og supplere med PPV23 efterfølgende. Ved tvivl anbefales det at der tages kontakt til behandlingsansvarlige afsnit.