Vaccinations- og revaccinationsvejledninger

Vaccination med PCV13, PCV20 og PPV23 afhænger af flere ting. Vær blandt andet opmærksom på rækkefølgen vaccinerne gives i hvis de kombineres, og om og hvornår der er behov for revaccination.

Anbefalinger for gratis vaccination med PPV23 og klausuleret tilskud til en konjugeret vaccine

Gratis vaccination med PPV23 tilbydes til alle personer, der er fyldt 65 år, personer i forhøjet eller særlig høj for invasiv pneumokoksygdom (IPS), samt beboere på plejehjem og nogle botilbud. Ved vaccination med PPV23 skal den sundhedsprofessionelle være opmærksom på, at borgeren ikke har modtaget PPV23 inden for de seneste seks år. For borgere i særlig høj risiko for IPS hvor der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, kan revaccination overvejes tidligere, se tabel 2.

PCV13 og PCV20 tilbydes ikke gratis, men kan tilbydes med klausuleret tilskud til personer, der er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Se tabel 1 eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

For alle pneumokokvacciner er der særlige vaccinationsregimer for personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, personer med manglende milt eller dysfunktion af milten, i immunsupprimerende behandling samt stamcelletransplanterede. Se mere om dette under afsnittet til venstre ”Vaccinationsregimer for udvalgte risikogrupper”.

Tabel 1. Vaccinationsvejledning for pneumokokvaccinen PPV23 og for de konjugerede vacciner

Risikogrupper PPV23 Konjugeret vaccine

Borgere med forhøjet risiko eller som er omfattet af det gratis vaccinationstilbud grundet covid-19:

 • Raske personer på 65 år og derover

 • Beboere på plejehjem eller botilbud

 • Borgere med kronisk hjerte-, lunge-, lever-, nyresygdom

 • Borgere med diabetes mellitus

 • Svejsere

Vaccination hvert 6. år
1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.
Anbefales ikke.

Borgere i særlig høj risiko:

 • Særlige risikogrupper under 18 år

 • Manglende milt eller dysfunktion af milten

 • Immunsuppression

 • Liquorlækage

 • Tidligere invasiv pneumokoksygdom

 • Cochlear implantation

 • Stamcelletransplantation

 • Organtransplantation

Vaccination hvert 6. år
1 dosis PPV23. Ingen antistofmåling.

Revaccination inden 6 år
Hvis der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, så kan der laves en antistofmåling efter 3-5 år og herefter eventuelt fremskynde revaccination.

Anbefales. Der gives
klausuleret tilskud.
Personer under 18 år: 1 dosis PCV13.
Personer fyldt 18 år: 1 dosis  PCV20*.
Ingen revaccination.

* For personer tidligere vaccineret med PCV13 eller PCV15 anbefales ikke vaccination med PCV20.

Anbefalinger ved kombination af PPV23 og konjugeret vaccine

I tilfælde hvor borgere anbefales at modtage både PPV23 og en konjugeret vaccine, anbefales forskellige intervaller, alt efter hvilke vacciner personen har modtaget tidligere.

Er personen tidligere vaccineret med PPV23, kan der gives en konjugeret pneumokokvaccine ét år efter PPV23-vaccination. Er personen ikke tidligere vaccineret med PPV23, kan der gives en konjugeret pneumokokvaccine og minimum 8 uger senere, kan der gives PPV23.

Revaccination

For de konjugerede pneumokokvacciner (PCV13, PCV15 og PCV20) anbefales der ikke revaccination. Anbefalingerne for revaccination med PPV23 kan ses i tabel 2.

Tabel 2. Anbefalinger for revaccination med PPV23

PPV23
<6 år siden sidste PPV23 Revaccination kan overvejes, hvis patienten vurderes at have særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, eksempelvis grundet immunsuppression.

Hos personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom kan antistofmåling foretages efter 3-5 år, hvorefter nødvendigheden for revaccination vurderes.
>6 år siden sidste PPV23

Revaccination anbefales for personer inkluderet i det gratis vaccinationsprogram.

Antistofmåling er ikke nødvendig.

Antistofmåling

Ved antistofmåling sendes en blodprøve til Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

PCV13 antistoftest: SSI analyse nr. 706. I sjældne tilfælde kan analysen benyttes til at undersøge antistofniveau hos børn med risikofaktorer eller i tilfælde hvor der mistænkes vaccinesvigt eller nedsat immunrespons. Resultatet angives med antistofkoncentration for hver af de 12 typer der undersøges for i μg/mL.

Der udføres ikke antistoftest specifikt for PCV15 og PCV20, men antistoftest for PCV13 kan benyttes.

PPV23 antistoftest: SSI analyse nr. 695. Analysen kan benyttes ved ukendt vaccinationsstatus, samt til at vurdere behovet for fremskyndet revaccinationer til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Ved antistofmåling indeholder svaret anbefalinger om eventuel revaccination. Ved behov for de individuelle niveauer skal der rettes henvendelse til laboratoriet.

Hyporesponsiveness kan opstå ved gentagne PPV23-vaccinationer med for kort tidsinterval. Det vil sige, at gentagne vaccinationer giver et lavere immunrespons end det primære respons. Der er ikke observeret sådanne tilfælde ved intervaller på over 6 år mellem to på hinanden følgende PPV23-vaccinationer.

Usikker vaccinationsstatus PPV23

Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer (analyse nr. 695) før eventuel vaccination.

Med prøvesvaret følger en vurdering af om personen er beskyttet eller ubeskyttet og således bør revaccineres. Beslutningen omkring hvornår der skal foretages ny antistofmåling afhænger både af om det er en frisk/rask person eller en med andre risikofaktorer og hvad eventuelle tidligere antistofmålinger har vist. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

Har patienten ikke responderet efter gentagne vaccinationer med PPV23, vil der ikke opnås effekt ved yderligere revaccination.