Vaccinations- og revaccinationsvejledninger

Vaccination med PCV13, PCV20 og PPV23 afhænger af flere ting. Vær blandt andet opmærksom på rækkefølgen vaccinerne gives i, hvis de kombineres, og om og hvornår der er behov for revaccination.

Vaccination mod pneumokoksygdom

Vaccinerne tilbydes ikke gratis, men PCV13, PCV20 og PPV23 kan tilbydes med klausuleret tilskud til visse personer, der er i øget risiko for invasiv pneumokoksygdom. Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Tabel 1. oversigt over PCV13, PCV20 og PPV23

PCV13 PCV20 PPV23
Godkendt fra 2 måneder Godkendt fra 18 år Godkendt fra 2 år
Indeholder 13 serotyper (12 af de samme typer som PPV23 samt serotype 6A)
Indeholder 20 serotyper (19 af de samme typer som PPV23 samt serotype 6A)
Indeholder 23 serotyper
T-celle respons, der generer B-hukommelsesceller T-celle respons, der generer B-hukommelsesceller T-celle uafhængig
Konjugeret vaccine Konjugeret vaccine Polysakkarid vaccine
Gives kun én gang, ingen anbefaling om revaccination Gives kun én gang, ingen anbefaling om revaccination Behov for revaccination, normalt hvert 6. år, evt. tidligere ved mistanke om nedsat immunrespons
Forebygger IPS og lungebetændelse Forebygger IPS og lungebetændelse Forebygger IPS og lungebetændelse
16 % af IPS-tilfælde blandt borgere i alderen 65 år og derover skyldes en de 13 serotyper, som PCV13 beskytter mod. 62 % af IPS-tilfælde blandt borgere i alderen 65 år og derover skyldes en de 20 serotyper, som PCV20 beskytter mod. 72% af IPS-tilfælde hos personer i alderen 65 år og derover skyldes en af de 23 serotyper, som PPV23 beskytter mod.

For patienter der tidligere hare fået PCV13 og inden for de seneste seks år har fået PPV23 er det usikkert, hvor meget yderligere effekt der kan opnås ved at give en anden konjugeret vaccine. Ved tvivl om nødvendigheden af vaccination med en konjugeret vaccine kan der bestilles en antistofmåling. Læs mere om antistofmålinger nederst på denne side.

Ved vaccination med PPV23 skal den sundhedsprofessionelle være opmærksom på, at borgeren ikke har modtaget PPV23 inden for de seneste seks år. For borgere, hvor der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, kan revaccination overvejes tidligere, se Tabel 2.

For alle pneumokokvacciner er der særlige vaccinationsregimer for personer under 18 år med særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom, personer med manglende milt eller dysfunktion af milten, i immunsupprimerende behandling samt stamcelletransplanterede. Se mere om dette under afsnittet til venstre ”Vaccinationsregimer for udvalgte risikogrupper”.

Kombination af PPV23 og konjugeret vaccine

I tilfælde hvor borgere vurderes at have gavn af at modtage både PPV23 og en konjugeret vaccine, anbefales forskellige intervaller, alt efter hvilke vacciner personen har modtaget tidligere.

Er personen tidligere vaccineret med PPV23, kan der gives en konjugeret pneumokokvaccine ét år efter PPV23-vaccination. Det lange interval skyldes, at personen kan opleve øgede lokale bivirkninger ved et kortere interval mellem de to vacciner.

Er personen ikke tidligere vaccineret med PPV23, kan der gives en konjugeret pneumokokvaccine, og minimum 8 uger senere kan der gives PPV23.

Personer som tidligere er vaccineret med PCV13 kan efter lægefaglig vurdering mindst ét år senere vaccineres med en anden konjugeret pneumokokvaccine med bredere dækning.

Revaccination

For de konjugerede pneumokokvacciner (PCV13, PCV15 og PCV20) anbefales der ikke revaccination med samme vaccine. Anbefalingerne for revaccination med PPV23 kan ses i Tabel 2.

Tabel 2. Anbefalinger for revaccination med PPV23

PPV23
<6 år siden sidste PPV23 Revaccination kan overvejes, hvis patienten vurderes at have særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom og der er mistanke om nedsat immunrespons ved vaccination, eksempelvis grundet immunsuppression.

Hos personer i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom kan antistofmåling foretages efter 3-5 år, hvorefter nødvendigheden for revaccination vurderes.
>6 år siden sidste PPV23

Revaccination kan tilbydes til personer i øget risiko for alvorlig pneumokoksygdom.

Antistofmåling er ikke nødvendig.

Antistofmåling

Ved antistofmåling sendes en blodprøve til Mikrobiologisk Diagnostik & Virologi. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

PCV13 antistoftest: SSI analyse nr. 706. I sjældne tilfælde kan analysen benyttes til at undersøge antistofniveau hos børn med risikofaktorer, eller i tilfælde hvor der mistænkes vaccinesvigt eller nedsat immunrespons. Resultatet angives med antistofkoncentration for hver af de 12 typer der undersøges for i μg/mL.

Der udføres ikke antistoftest specifikt for PCV15 og PCV20, men antistoftest for PCV13 kan benyttes.

PPV23 antistoftest: SSI analyse nr. 695. Analysen kan benyttes ved ukendt vaccinationsstatus, samt til at vurdere behovet for fremskyndet revaccination til borgere i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom. Ved antistofmåling indeholder svaret anbefalinger om eventuel revaccination. Ved behov for de individuelle niveauer skal der rettes henvendelse til laboratoriet.

Hyporesponsiveness kan opstå ved gentagne PPV23-vaccinationer med for kort tidsinterval. Det vil sige, at gentagne vaccinationer giver et lavere immunrespons end det primære respons. Der er ikke observeret sådanne tilfælde ved intervaller på mindst 6 år mellem to på hinanden følgende PPV23-vaccinationer.

Usikker vaccinationsstatus PPV23

Personer med usikker vaccinationsstatus bør få målt antistoffer (analyse nr. 695) før eventuel vaccination.

Med prøvesvaret følger en vurdering af, om personen er beskyttet eller ubeskyttet og således bør revaccineres. Beslutningen omkring hvornår der skal foretages ny antistofmåling afhænger både af, om det er en frisk/rask person eller en med andre risikofaktorer, og hvad eventuelle tidligere antistofmålinger har vist. Ved behov for hjælp til tolkning af svar, kan Diagnostisk Callcenter på SSI kontaktes.

Har patienten ikke responderet efter gentagne vaccinationer med PPV23, vil der ikke opnås effekt ved yderligere revaccination.