Pneumokoksygdom og effekten af vaccinerne

Der findes ca. 100 typer pneumokokker. Specifikke risikogrupper tilbydes vaccination med PPV23 og der kan i visse tilfælde suppleres med PCV13 for at beskytte mod invasiv pneumokoksygdom (IPS) og lungebetændelse.

Infektion med pneumokokker kan være alvorligt. Det kan forårsage lungebetændelse og IPS såsom meningitis og blodforgiftning. Derudover kan pneumokokker forårsage mindre alvorlige sygdomme som mellemørebetændelse og bihulebetændelse.

Siden 2007 har pneumokokvaccination været en del af det danske børnevaccinationsprogram, først med en 7-valent pneumokokvaccine og fra 2010 med en PCV13. Det har resulteret i et fald af IPS-tilfælde registreret hos børn <2 år, som grundet flokimmunitet desuden har medført et fald af IPS hos personer der er fyldt 65 år.

Figur 1. Antal årlige IPS-tilfælde per 100.000 hos hhv. <2-årige og ≥65-årige

Antal årlige IPS-tilfælde per 100.000 hos hhv. <2-årige og ≥65-årige

Beskyttelse og effekt af PPV23

PPV23 er en polysakkaridvaccine der dækker 23 pneumokokserotyper, inkl. alle serotyper i PCV13 undtagen 6A. Vaccinen er godkendt til personer fra og med 2 år. De fleste personer i alderen ≥2 år (85 til 95%) reagerer på vaccination ved at udvikle antistoffer mod de fleste af eller samtlige 23 pneumokoktyper, der er i vaccinen. Andelen af tilfælde med invasiv pneumokoksygdom grundet pneumokoktyper, der er dækket af PPV23, var i perioden 2017-2019 74% hos personer der er fyldt 65 år.

Studier fra England har vist, at vaccinens effektivitet mod IPS forårsaget af serotyper inkluderet i vaccinen, var 41% i de første to år efter vaccination, 34% efter 2-4 år og 23% ≥ 5 år efter vaccination. Vaccinen beskytter mod både lungebetændelse og IPS. 

Beskyttelse og effekt af PCV13

PCV13 er en konjugeret polysakkaridvaccine der dækker 13 pneumokokserotyper, og er en del af børnevaccinationsprogrammet. Vaccinen giver immunologisk hukommelse og beskytter mod bærertilstand. Andelen af tilfælde med invasiv pneumokoksygdom grundet pneumokoktyper, der er dækket af PCV13, var i perioden 2017-2019 faldet til 14% hos personer der er fyldt 65 år.

Et hollandsk studie har vist, at PCV13’s effektivitet mod serotyper inkluderet i vaccinen, var 75% for IPS, og 46% for lungebetændelse.

Der er for nuværende ikke dokumenteret et eventuelt behov for revaccination.