Vaccinetyper

Der findes flere forskellige vacciner mod pneumokokker, som kan være relevante for forskellige risikogrupper.

Overordnet findes der to typer pneumokokvacciner, der begge forebygger invasiv pneumokoksygdom og lungebetændelse: Konjugerede vacciner og polysakkaridvacciner.

Konjugerede vacciner (PCV):

  • De konjugerede vacciner danner et langvarigt immunrespons.
  • Revaccination med samme konjugerede pneumokokvaccine er ikke anbefalet. Personer som tidligere er vaccineret med PCV7 eller PCV13 kan efter lægefaglig vurdering mindst 8 uger senere vaccineres med en anden konjugeret pneumokokvaccine med bredere dækning.
  • En konjugeret pneumokokvaccine har indgået i det danske børnevaccinationsprogram siden 2007, først i form af Prevenar og siden 2010 i form af Prevenar 13.

Polysakkaridvaccine (PPV):

  • Immunresponset for polysakkaridvaccinen aftager over tid, hvorfor der ved behov for kontinuerlig beskyttelse anbefales revaccination hvert 6. år.

Tabel 1. Oversigt over PCV13, PCV20 og PPV23 til forebyggelse af invasiv pneumokoksygdom (IPS) og lungebetændelse

PCV13 (Prevenar13) PCV20 (Prevenar20 - tidl. Apexxnar)
 PPV23 (Pneumovax)
Godkendt fra 6 uger Godkendt fra 6 uger Godkendt fra 2 år
Indeholder 13 serotyper (12 af de samme typer som PPV23 samt serotype 6A) Indeholder 20 serotyper (19 af de samme typer som PPV23 samt serotype 6A) Indeholder 23 serotyper
(heraf 4 serotyper der ikke er indeholdt i PCV20: 2, 9N, 17F, 20)
T-celle respons, der generer B-hukommelsesceller T-celle respons, der generer B-hukommelsesceller T-celle uafhængig, genererer ikke B-hukommelsesceller
Konjugeret vaccine Konjugeret vaccine Polysakkaridvaccine
16 % af IPS-tilfælde blandt borgere i alderen 65 år og derover skyldes en af de 13 serotyper, som PCV13 beskytter mod. 62 % af IPS-tilfælde blandt borgere i alderen 65 år og derover skyldes en af de 20 serotyper, som PCV20 beskytter mod. 72 % af IPS-tilfælde hos personer i alderen 65 år og derover skyldes en af de 23 serotyper, som PPV23 beskytter mod.
Revaccination anbefales ikke. Revaccination anbefales ikke. Immunresponset aftager over tid, hvorfor der ved behov for kontinuerlig beskyttelse anbefales revaccination hvert 6. år.