Bestilling og afregning

MFR-vacciner bestilles via ordremodtagelsen på SSI, og leveres i pakninger af 10 doser.

Ved MFR-vaccination samtidig med anden konsultation anvendes kode 8802.

Ved MFR-vaccination uden anden konsultation anvendes kode 8802 samt kode 8901 (”stikhonorar”).

Da der kan være risiko for mæslingesmitte ved udlandsrejse, har vaccinationsklinikker også mulighed for at MFR-vaccinere voksne gratis før rejser. Det er en forudsætning for afregning med regionerne, at denne sker elektronisk og via de af regionerne anbefalede afregningssystemer.

Siden november 2015 har det desuden været lovpligtigt at registrere alle givne vacciner i Det Danske Vaccinationsregister (DDV).