Baggrunden for gratis mæslingevaccination til voksne

Selvom vaccinationstilslutningen til begge MFR-vacciner har været stigende de seneste 5-6 år, er en så høj registreret tilslutning ikke nået for nogen årgang siden vaccinens indførelse. Det betyder, at der hen over årene er akkumuleret et større antal ikke-immune voksne.

Når mæslingevirus bringes til Danmark efter rejse til et område, hvor det cirkulerer, vil det fortsat kunne resultere i begrænset videresmitte i Danmark. Her vil især ikke-immune yngre voksne og uvaccinerede børn (normalt under 15-måneders alderen) være i risiko for smitte.

Dette er baggrunden for, at MFR-vaccination tilbydes til alle ikke-immune voksne. Sammen med en forsat styrket vaccinationsindsats blandt børn vil vaccinationstilbuddet til voksne kunne bidrage til, at Danmark kan opretholde sin eliminationsstatus for mæslinger.

Læs mere i den relevante bekendtgørelse og vejledning.

Mæslinger findes stadig udbredt i Europa.
I 2017 blev der registreret 21.315 tilfælde og 35 dødsfald fra den europæiske WHO-regions 53 medlemslande. Der var store udbrud i både Ukraine, Rumænien og Italien, og blandt EU's 28 medlemslande er der stadig en stabil og vedvarende forekomst af mæslinger i Belgien, Frankrig, Italien og Rumænien. På ECDC’s hjemmeside kan antal rapporterede tilfælde af mæslinger pr. måned i EU/EAA-lande følges løbende.