Udlandsophold

Udlandsophold

Udviklingsstudenter til USA

Unge, der skal gå på high school eller universitet i USA, kan blive mødt med vaccinationskrav, der er mere omfattende end det danske børnevaccinationsprogram.

I de seneste år har mange stater indført krav om revaccination mod kighoste. Da der i det danske børnevaccinationsprogram senest gives en booster mod kighoste ved 5-årsalderen, er dette ofte ikke nok til at opfylde vaccinationskravet til de pågældende uddannelsesinstitutioner. Praktiserende læger opfordres til at være opmærksomme på et evt. krav om revaccination mod kighoste, inden den unge revaccineres, således at der kan vælges DiTeKi Booster i stedet for diTeBooster.

Desuden kan den unge blive mødt af krav om vaccination mod meningokoksygdom. Enten i form af at være vaccineret mod meningokok type B, eller mod type ACWY – eller i nogle tilfælde mod alle 5 typer.

I forbindelse med vaccination mod meningokoksygdom af gruppe A, C, W eller Y kan anvendes 2 forskellige vacciner, Nimenrix® eller Menveo®, begge konjugerede vacciner. Begge er godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder (EMA), og de betragtes i Danmark og resten af Europa som ligeværdige. Enkelte unge har oplevet at Nimenrix® ikke accepteres af den uddannelsesinstitution de skal gå på, hvis der er et specifikt krav om at de skulle vaccineres med Menveo®. Derfor anbefales det i disse tilfælde at der benyttes Menveo®.

Børn før ophold i udviklingslande

Generelle anbefalinger vedrørende vaccination er beskrevet i Rejsevaccination af børn 

Pilgrimsrejsende

Vaccination af pilgrimsrejsende til Mekka, Saudi-Arabien

For at opnå visum til Saudi-Arabien kræves det, at alle pilgrimsrejsende er vaccineret med tetravalent vaccine mod meningokoksygdom serogruppe A+C+W135+Y senest 10 dage før indrejse, og vaccinen skal være givet inden for 3 år. 

Der er registreret to firevalente konjugerede vacciner til beskyttelse mod meningokoksygdom af gruppe A, C, Y eller W135, Nimenrix® og Menveo®. 

Nimenrix® kan anvendes fra 6-ugers alderen.
Børn i alderen 6 uger til og med 5 måneder skal have to doser med et interval på minimum 2 måneder mellem doserne. En tredje (booster) dosis anbefales ved 12-måneders alderen.
Børn i alderen 6 måneder til og med 11 måneder skal have én dosis efterfulgt af en booster dosis ved 12-måneders alderen. Dog skal der være minimum 2 måneder mellem de to doser.
Børn over 12 måneder og voksne skal have en enkelt dosis.

Influenza: Der er ikke krav om vaccination mod influenza, men dette anbefales af de saudiarabiske myndigheder, specielt til personer med kroniske lidelser.

Se mere i Rejsevaccinationslande