Intramuskulær injektion på børn og voksne

Det har før været anbefalet, at aspirere før injektion med covid-19-vacciner ifm. undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem injektion med Vaxzevria® og optræden af sjældne med alvorlige bivirkninger. Dette er dog ikke en anbefaling længere, og covid-19-vacciner kan injiceres uden forudgående aspiration.
Der anvendes en steril éngangssprøjte påsat en intramuskulær kanyle (20-23 G). En kanylelængde på 20-25 mm vil typisk være passende. Længden bør tilpasses personens størrelse og tykkelsen af det subkutane fedtlag.

 

For frysetørrede vacciner:

  • Rekonstitueringen (opløsningen) skal foretages med den medfølgende solvens
  • Kanylen skal skiftes før injektion, idet skæret på kanylen kan blive sløvt ved penetreringen af hætteglassets membran

Figur 1

Det anbefalede injektionssted er midt på musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor den er tykkest.

Det er vigtigt at sikre, at vaccinen ikke gives hverken for højt eller for lavt i m. deltoideus, ved at give den 2-3 fingersbredder nedenfor acromion i det trekantede område markeret på figuren.

Huden desinficeres forud for injektionen med ethanol 70-85% i et ca. 5x5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.

Intramuskulær injektion - injektionssted


Figur 2

Huden over injektionsstedet udspændes mellem tommelen og de øvrige fingre.

Injektionssprøjten holdes som en dartpil mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen bør penetrere huden i en vinkel på 90°.

 Billede af intrmuskulær injektions i skulderen - 1

 


Figur 3

Kanylen føres ind med en rask bevægelse.

Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en rask bevægelse.

Intramuskulær injektion - teknik