Intramuskulær injektion på børn og voksne

Sædvanligvis behøver man ikke at aspirere før injektion af en vaccine. I forbindelse med undersøgelse af en mulig sammenhæng mellem injektion af covid-19 vaccine fra AstraZeneca og optræden af sjældne men alvorlige tilfælde med blodpropper og blødninger, anbefaler SSI dog indtil videre, ud fra et forsigtighedsprincip, at aspirere inden indgift. Dette gælder for alle de godkendte covid-19 vacciner, både ved injektion i m. deltoideus, men også for den alternative mulighed for injektion i m. vastus lateralis, hvis injektion i m. deltoideus ikke er mulig.
Der anvendes en steril éngangssprøjte påsat en intramuskulær kanyle (20-23 G). En kanylelængde på 20-25 mm vil typisk være passende. Længden bør tilpasses personens størrelse og tykkelsen af det subkutane fedtlag.

 

For frysetørrede vacciner:

  • Rekonstitueringen (opløsningen) skal foretages med den medfølgende solvens
  • Kanylen skal skiftes før injektion, idet skæret på kanylen kan blive sløvt ved penetreringen af hætteglassets membran

Figur 1

Det anbefalede injektionssted er midt på musculus deltoideus (den store skuldermuskel), hvor den er tykkest.

Det er vigtigt at sikre, at vaccinen ikke gives hverken for højt eller for lavt i m. deltoideus, ved at give den 2-3 fingersbredder nedenfor acromion i det trekantede område markeret på figuren.

Huden desinficeres forud for injektionen med ethanol 70-85% i et ca. 5x5 cm stort område. Desinfektionsmidlet skal tørre, før huden perforeres.

Intramuskulær injektion - injektionssted


Figur 2

Huden over injektionsstedet udspændes mellem tommelen og de øvrige fingre.

Injektionssprøjten holdes som en dartpil mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen bør penetrere huden i en vinkel på 90°.

 Billede af intrmuskulær injektions i skulderen - 1

 


Figur 3

Kanylen føres ind med en rask bevægelse.

Vaccinen injiceres, og kanylen trækkes ud med en rask bevægelse.

Intramuskulær injektion - teknik