Intradermal injektion af tuberkulin (Mantoux-test)

Det er vigtigt for aflæsningen af en Mantoux-test (tuberkulinhudtest), at tuberkulinopløsningen indgives korrekt.

Injiceres tuberkulinet for dybt, kan gentagelse af testen blive nødvendig.

OBS! Hvis der er mistanke om tuberkulosesmitte hos en patient, fx efter en rejse til udlandet, bør man ikke foretage tuberkulintesten, før der er gået 2-3 måneder efter hjemkomsten.

Der anvendes en steril 1,0 ml éngangssprøjte påsat en kort kanyle (25-26 G).

Jet injectors eller “multiple puncture”-anordninger må ikke anvendes.

Desinfektion forud for injektionen er ikke nødvendig; vælges det alligevel at desinficere injektionsstedet, skal huden være helt tør før injektion.


Figur 1

Det anbefales, at injektionen gives på midterste tredjedel af underarmens dorsalside.

Huden spændes ud mellem tommel- og pegefinger.

Kanylen holdes omtrent parallelt med hudoverfladen.

Ved indførelsen skal kanylespidsens skrå kant vende opad, således at kanyleåbningen er synlig.

Injektionssted


Figur 2

På billedet løftes huden let med kanylen for at illustrere placeringen.

Kanylen indføres ca. 2 mm og skal være synlig under epidermis.

Injektionssituation


Figur 3

På billedet løftes huden let med kanylen for at illustrere placeringen.

Tuberkulinet indgives langsomt.

Fremkomst af en bleg blære er tegn på, at tuberkulinet er indgivet korrekt intradermalt. Blæren vil forsvinde igen i løbet af ca. 10 min.

Injektionssituation


Figur 4

Resultatet kan aflæses ca. 3 døgn efter injektionen.

Aflæsning: En flad og ujævn induration omgivet af et mere eller mindre velafgrænset erythem.

Indurationens diameter er > 6 mm ved en positiv reaktion.

Aflæsning af induration