Det Danske Vaccinationsregister (DDV)

Det Danske Vaccinationsregister (DDV) er en elektronisk løsning, der giver sundhedspersonale og borgere adgang til information om vaccinationer.

Vaccinationsregisteret giver borgere og sundhedspersonale et samlet overblik over vaccinationer indberettet af lægerne, vaccinationer afregnet med sygesikringen og evt. planlagte vaccinationer.

Vaccinationer givet på sygehuset og vaccinationer, som borgeren selv har betalt, fx udlandsvaccinationer, som er givet før 15. november 2015 vil ikke fremgå af vaccinationskortet. Fra d. 15. november 2015 har alle læger haft pligt til at indberette alle givne vaccinationer i DDV. Alle vaccinationer givet efter denne dato fremgår derfor af vaccinationskortet.

Udfyldelse af det fysiske vaccinationskort

Der findes fysiske vaccinationskort for henholdsvis børnevaccinationer, supplerende vaccinationer og rejsevaccinationer. Børnevaccinationskortet og dét for supplerende vaccinationer trykkes af Statens Serum Institut (SSI) og sendes vederlagsfrit til lægerne på deres anmodning. Det internationale rejsevaccinationskort er udarbejdet af WHO og er tilgængeligt på WHO´s hjemmeside. Trykte eksemplarer af det internationale vaccinationskort kan rekvireres fra SSI.

Ifølge Sundhedsstyrelsens ”Bekendtgørelse om autoriserede personers patientjournaler” skal ”brug af vacciner og andre lignende biologiske produkter, herunder disses batchnumre” journalføres. Ligesom læger har pligt til at indberette vaccinationer i DDV. Men der er ikke juridiske krav til, at vaccinationskortet skal udfyldes.

Der kan ved rejse til udlandet være krav til dokumentation for vaccination med visse vacciner ved indrejse fx gul feber-vaccination, polio-revaccination ved rejse fra visse lande med cirkulerende poliovirus og meningokokvaccination i forbindelse med pilgrimsrejse til Mekka. Gul feber-vaccination skal attesteres med særligt stempel, som kan bestilles via Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Det er derfor vigtigt, at sådanne vaccinationer er dokumenteret i det internationale rejsevaccinationskort.

SSI anbefaler derfor, at det internationale rejsevaccinationskort udfyldes for vaccinationer, for hvilke der kan være krav om dokumentation i udlandet. Udfyldelse af vaccinationskort for børnevaccinationer, influenzavaccinationer, stivkrampe- og difteri-vaccinationer og lignende kan undlades, når lægen indberetter vaccinationerne direkte i DDV. Undtaget er dog vaccinationer givet til børn under 15 år, der er født før 28. maj 2004, idet forældrene for disse børn ikke har adgang til barnets vaccinationsoplysninger i DDV. Det anbefales, at man ved mødet med borgeren tager en dialog om, hvorvidt der ønskes et vaccinationskort.