SSI forskning i HPV

SSI forsker i vacciner - både i udvikling af nye vacciner og eksisterende vacciner, hvor bl.a. effekt, sikkerhed og bivirkninger undersøges.

Resultater af publicerede undersøgelser

Ingen sammenhæng mellem HPV-vaccinen og alvorlige neurologiske lidelser (september 2020)
Forskere på Statens Serum Institut afliver nu igen påstanden om, at HPV-vaccinen skulle være årsag til en række uforklarlige neurologiske lidelser blandt danske piger og unge kvinder. Det er konklusionen på en stor undersøgelse, der har set på næsten 1.4 millioner danske piger og kvinder i alderen 10 til 45 år.

Undersøgelse af sammenhængen mellem 4-valent HPV-vaccine og udvalgte syndromer med autonom dysfunktion (juni 2020)
I denne artikel undersøges det, om der er en sammenhæng mellem HPV-vaccinen og lidelser så som kronisk træthed, komplekst regionalt smertesyndrom og postural ortostatisk tachycardia syndrom. Studiet inkluderer 375.737 danskfødte kvindelige deltagere i alderen 10-44 år, hvor af 869 har autonomiske dysfunktioner. Studiet finder ingen sammenhæng mellem at modtage en 4-valent HPV-vaccine og udvikle de nævnte autonome dysfunktioner.

Fald i HPV-vaccinationsdækning i Danmark- sammenhæng mellem mediernes dækning af HPV og vaccination (December 2018)
Denne artikel beskriver det danske HPV-vaccinationsprogram fra 2009-16. Efter en succesfuld start af programmet var der fra 2013 et stigende fokus på mulige bivirkninger efter HPV-vaccination og HPV-vaccinationsdækningen faldt. Studiet undersøgte sammenhængen mellem HPV-vaccination, artikler om HPV, Google søge-aktivitet og begivenheder af betydning for HPV-vaccinationsdækningen. Fra juli 2013 var der en negativ sammenhæng mellem mediedækning om HPV og vaccinationsdækning. Efter "knækket" i juli 2013 var der en stigning i google søgninger efter HPV-bivirkninger og i kritiske artikler om HPV. Overvågning af medier er et vigtigt redskab til at overvåge tilliden til et vaccinationsprogram.

HPV-debat skabte tvivl hos mange, der normalt gerne vil vaccinere deres børn (September 2018)
Førstefødte og piger af dansk herkomst var mindre tilbøjelige til at lade sig vaccinere da HPV vaccine debatten var på sit højeste. Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet og Statens Serum Institut. Normalt er det sårbare grupper som for eksempel familier med mange børn og personer af udenlandsk herkomst, der ikke har optimal vaccinationstilslutning.

Determinanter for at anmelde mistænkte bivirkninger efter HPV-vaccination i Danmark (oktober 2018)
Kvinder der anmeldte mistænkte bivirkninger efter HPV-vaccination var mindre tilbøjelige til at rapportere sygdom eller tristhed før vaccination. Registerstudier fandt at kvinder, som anmeldte bivirkninger, i højere grad havde kontakt med sundhedsvæsenet før vaccination. Dette paradoks skal tages med i billedet i forbindelse med håndtering af kvinder med mistænkte bivirkninger

HPV-vaccination også sikker for 10-17 årige drenge (februar 2018)
Ny dansk forskning viser, at 10-17 årige drenge, der bliver vaccineret mod HPV (human papillomavirus), ikke har højere risiko end uvaccinerede drenge for en lang række autoimmunsygdomme, neurologiske sygdomme og blodpropper.

HPV-vaccine gav ikke anledning til alvorlige bivirkninger blandt voksne kvinder (oktober 2017)
Vaccination mod human papillomavirus var ikke forbundet med en øget risiko for 44 autoimmune og neurologiske sygdomme blandt kvinder i alderen 18 til 45 år. Dette er hovedbudskabet fra et nyt stort dansk-svensk studie fra Statens Serum Institut og Karolinska instituttet, der omfatter 3,1 millioner kvinder.

HPV-vaccine under graviditeten ikke forbundet med risici for barnet (marts 2017)
Vaccination mod HPV tidligt i graviditeten var ikke forbundet med en øget risiko for spontan abort, dødfødsel, lav fødselsvægt, for tidlig fødsel eller misdannelser. Dette er resultaterne fra et nyt stort dansk studie fra SSI.

Mange kvinder med formodede bivirkninger efter HPV-vaccinen havde symptomer allerede før de fik det første stik (september 2016)
Højere forekomst af lidelser i fordøjelsessystemet og det muskulære system før vaccination er blandt andet nogle af de ting, der adskiller gruppen af kvinder, der har anmeldt formodede HPV-vaccine bivirkninger fra vaccinerede kvinder, der ikke har anmeldt bivirkninger. Det viser dansk registerundersøgelse.

Ikke øget risiko for sclerose efter HPV-vaccination (januar 2015)
Stor dansk-svensk undersøgelse finder ingen øget risiko for sclerose hos kvinder i perioden efter, de er blevet HPV-vaccineret.

Ingen alvorlige bivirkninger ved HPV vaccine i nyt stort nordisk studie (oktober 2013)
I et nyt stort studie af 1 million piger, konkluderer danske forskere fra Statens Serum Institut sammen med svenske kollegaer, at der ikke er grund til at tro, at HPV vaccination øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme.