HPV-vaccination - særligt for sundhedsfagligt personale

Med hvilke intervaller vaccineres der?

Både den tovalente vaccine (Cervarix®), den nivalente vaccine (Gardasil®9) og den firevalente HPV-vaccine (Gardasil®) er godkendt i et to-dosis program i henholdsvis 9-14, 9-14 og i 9-13 års-alderen.

Børn, der er under 15 år ved første vaccination med Gardasil®9, gives to doser. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald tre måneder.

Fra 15 år og derover gives tre doser ved måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Alle tre vacciner tilstræbes givet inden for ét år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Børn, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program.

Hvis der fortsat skulle være unge kvinder og mænd, der er startet vaccinationsserien med Gardasil® eller Cervarix vaccineres de færdigt med Gardasil®9 med de anbefalede intervaller for Gardasil®9, se nedenfor. 

Hvorvidt en person kan færdigvaccineres i et 2- eller 3-dosis program afhænger af både alder ved første vaccination, af minimums- og maksimums-intervaller mellem vaccinationerne, og af hvilken vaccine der er givet. 

Intervaller i HPV-vaccinationsserier (pdf)

Lille billede af skema med vaccinationsintervaller for HPV

Kan man kombinere de forskellige programmer?

Anbefalingen er, at man lader sig færdigvaccinere med den vaccine, man er startet med. Da hverken Cervarix® eller Gardasil ® er tilgængelig i Danmark længere, vil man blive færdigvaccineret med Gardasil 9®, se tabel 1.

Dette er i overensstemmelse med WHO’s anbefalinger (WHO position paper, May 2017, No 19, 2017, 241-268.).

Tabel 1. Retningslinjer for færdigvaccination med Gardasil®9 for unge kvinder, som er begyndt HPV-vaccination, og ikke kan færdigvaccineres med den vaccine, de er begyndt med 

*Ikke færdigvaccineret på trods af, at to doser er givet, se figur for en beskrivelse af, hvordan vaccinerne gives med korrekte tidsintervaller.
**Der kan kun forventes længerevarende beskyttelse mod de HPV-typer, som findes i den HPV-vaccine, man har påbegyndt vaccination med. 

Hvad er forskellen på HPV-vaccinerne?

Der har været anvendt tre godkendte HPV-vacciner i Danmark: Cervarix®, Gardasil® og Gardasil®9. Se "Fakta om HPV-vaccinernes effekt" for information om forskelle og ligheder mellem vaccinerne.

Fakta om HPV-vaccinernes effekt

Kan HPV-vaccinen gives samtidig med andre vaccinationer?

Vaccinen kan gives samtidigt med andre vacciner, herunder covid-19-vaccine, men på separate indstikssteder.

Hvad med covid-19-vaccination og HPV–vaccination?

Da begge vacciner er inaktiverede vacciner, kan de gives samtidig eller med vilkårligt interval. Man kan af hensyn til forskellige bivirkningsprofiler vælge at adskille covid-19-vaccinen og andre vacciner med et interval på syv dage.

Covid-19-vaccinerne må ikke blandes i samme sprøjte som andre vacciner.

Det anbefales ligeledes, at vaccinerne ikke gives samme sted. Hvis de gives samtidig, bør man anvende forskellige injektionssteder, f.eks. højre og venstre muskel deltoideus.