HPV-vaccination - særligt for sundhedsfagligt personale

Med hvilke intervaller vaccineres der?

Både den tovalente vaccine (Cervarix®), den nivalente vaccine (Gardasil®9 ) og den firevalente HPV-vaccine (Gardasil®) er godkendt i et to-dosis program i henholdsvis 9-14, 9-14 og i 9-13 års-alderen.

Børn, der er under 15 år ved første vaccination med Gardasil®9 gives to doser. Minimumsintervallet mellem de to doser er 5 måneder, og vaccinationsserien skal være færdiggjort inden for 13 måneder. Såfremt disse intervaller ikke overholdes, skal der gives i alt tre doser. Minimumsintervallet mellem anden og tredje dosis er i så fald tre måneder.

Fra 15 år og derover gives tre doser på hver 0,5 ml - ved måned 0, 2 og 6. Minimumsinterval mellem 1. og 2. vaccine er én måned og mellem 2. og 3. vaccine tre måneder. Alle tre vacciner tilstræbes givet inden for ét år; ved forsinket vaccination gives næste vaccine hurtigst muligt, der begyndes aldrig forfra.

Børn, som er immunsupprimerede på vaccinationstidspunktet, anbefales vaccineret efter et 3-dosis-program.

Hvis der fortsat skulle være unge kvinder, der er startet vaccinationsserien med Gardasil® eller Cervarix vaccineres de færdigt med Gardasil®9 med de anbefalede intervaller for Gardasil®9, se nedenfor. 

Hvorvidt en person kan færdigvaccineres i et 2- eller 3-dosis program afhænger af både alder ved første vaccination, af minimums- og maksimums-intervaller mellem vaccinationer, og af hvilken vaccine der er givet. 

Intervaller i HPV-vaccinationsserier (pdf)

Lille billede af skema med vaccinationsintervaller for HPV

Kan man kombinere de forskellige programmer?

Anbefalingen er, at man lader sig færdigvaccinere med den vaccine, man er startet med.

Kun når den HPV vaccine, man er startet med, ikke er tilgængelig i børnevaccinationsprogrammet, kan man blive færdigvaccineret med Gardasil® 9, se tabel 1.

Dette er i overensstemmelse med WHO’s anbefalinger (WHO position paper, May 2017, No 19, 2017, 241-268.).

Tabel 1. Retningslinjer for færdigvaccination med Gardasil®9 for unge kvinder, som er begyndt HPV-vaccination, og ikke kan færdigvaccineres med den vaccine, de er begyndt med 

*Ikke færdigvaccineret på trods af, at to doser er givet, se figur for en beskrivelse af, hvordan vaccinerne gives med korrekte tidsintervaller.
**Der kan kun forventes længerevarende beskyttelse mod de HPV-typer, som findes i den HPV-vaccine, man har påbegyndt vaccination med.

Hvordan afregner man HVP-vacciner givet i midlertidig catch-up program fra 1.2 2020 til 31.12 2021?

Der findes detaljeret beskrivelse af ydelseskoder i dette program på praktiserende lægers organisations hjemmeside

Hvem må vaccinere drenge og unge mænd i det midlertidige catch-up program?

For begge programmer kan vaccination foretages af en læge med autorisation til selvstændigt virke eller på dennes uddelegering.

Hvad er forskellen på HPV-vaccinerne?

Der er tre godkendte HPV-vacciner i Danmark: Cervarix®, Gardasil® og Gardasil®9. Se "Fakta om HPV-vaccinernes effekt" for information om forskelle og ligheder mellem vaccinerne.

Fakta om HPV-vaccinernes effekt

Kan HPV-vaccinen gives samtidig med andre vaccinationer?

Vaccinen kan gives samtidigt med andre vacciner, men på separate indstikssteder.