Sådan beskytter HPV-vaccinen mod livmoderhalskræft og analkræft

Livmoderhalskræft og analkræft skyldes et virus - human papilloma virus (HPV). Der findes over 100 forskellige typer hvoraf cirka 15 er kræftfremkaldende.

I de fleste tilfælde vil kroppens immunforsvar selv være i stand til at bekæmpe en HPV-infektion. Men i nogle tilfælde bliver infektionen kronisk, og kan forårsage celleforandringer (forstadier til kræft) og eventuel udvikling af livmoderhalskræft.

Det er især type 16 og 18 der er kræftfremkaldende - de er skyld i op mod 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft. HPV-vaccinen, der anvendes i børnevaccinationsprogrammet, forhindrer udviklingen af infektioner med HPV 16 og 18.

Gardasil®9 som anvendes i børnevaccinationsprogrammet (siden 1. november 2017) beskytter mod 9 forskellige HPV-typer, inklusiv de to typer, der hyppigst giver kønsvorter. Denne vaccine forventes at beskytte mod ca. 90 % af de kræftfremkaldende HPV-typer, der findes.

Effekten af HPV-vaccination

Der går normalt 15-20 år fra en kvinde får en kronisk HPV-infektion på livmoderhalsen til udvikling af livmoderhalskræft. Der går således mange år, fra vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet, til der ses et egentlig fald i forekomsten af livmoderhalskræft. Til gengæld observerede man relativt hurtigt et fald i forekomsten af celleforandringer i livmoderhalsen samt af kondylomer.

Undersøgelser har dokumenteret et betydeligt fald i antallet af HPV-infektioner, kønsvorter og alvorlige celleforandringer blandt vaccinerede årgange af piger. Vaccinationsprogrammet for piger har betydet, at mange drenge har undgået at blive smittet med HPV på grund af den såkaldte flokbeskyttelse.

Flokbeskyttelse er den indirekte beskyttelse mod HPV, når en større gruppe (piger/kvinder) er immune, fordi de er blevet vaccineret, og dermed ikke smitter de ikkevaccinerede (drenge/mænd).

Forekomsten af kønsvorter hos unge mænd er således faldet efter introduktion af HPV-vaccination til piger. Noget tilsvarende må forventes for øvrige HPV-relaterede kræftformer.

Flere studier herunder en undersøgelse fra Det Internationale Agentur for Kræftforskning (IARC) og forskere fra Costa Rica har vist, at personer, som er vaccineret mod HPV, sjældnere får HPV-infektion i mund og svælg end ikke-vaccinerede. Det er ikke videnskabeligt dokumenteret at HPV-vaccination reducerer forekomsten af hoved-hals kræft. 

HPV-vaccination af drenge

HPV-vaccination til drenge blev indført 1.9 2019 og omfatter drenge, der fylder 12 år den 1. juli 2019 eller senere (det vil sige født 1. juli 2007 eller senere), og tilbuddet gælder indtil de fylder 18 år.
HPV-vaccination beskytter drenge mod analkræft og kønsvorter. Der er ikke fundet videnskabelig dokumentation for, at HPV-vaccination har en effekt på forebyggelse af peniskræft og forstadier til sygdommen, samt på mund- og svælgkræft. Dog er Gardasil 9 godkendt i USA til yderligere forebyggelse af hoved-hals cancer hos begge køn, se CDC hjemmeside.

Ud over den direkte beskyttelse mod analkræft og kønsvorter vil HPV-vaccination af drenge øge den indirekte beskyttelse af uvaccinerede piger (flokimmunitet). I en periode med lav tilslutning hos piger, vil vaccination af drenge bidrage til at opretholde flokimmuniteten og således gøre vaccinationsprogrammet mere robust. En forbedret flokimmunitet vil også betyde, at der ses et hurtigere fald i forekomsten af livmoderhalskræft og andre kræftformer, der er forårsaget af HPV.

Gruppen af drenge, som er seksuelt tiltrukket af andre drenge/mænd, har ikke været omfattet af den nuværende flokimmunitet ved vaccination af piger, og en direkte beskyttelse for denne gruppe er vigtig, idet gruppen har en markant større risiko for at udvikle analkræft på baggrund af en HPV-infektion. HPV er medvirkende årsag til flere kræftformer, fx peniskræft og mund- og svælgkræft.
Mund- og svælgkræft ses væsentlig hyppigere hos mænd og er i stigning. Studier har påvist, at HPV-vaccinerede har en lavere forekomst af oral HPV-infektion. Der er ikke fundet videnskabelig dokumentation for, at HPV-vaccination har en effekt på forebyggelse af peniskræft og forstadier til sygdommen, samt på mund- og svælgkræft.

Forældre som ønsker at beskytte deres drenge, og hvor drengene falder uden for aldersgruppen, som kan få gratis vaccination, kan vælge selv at betale for vaccinationerne. 

Eksterne Links

StopHPV

Informationskampagne fra et bredt netværk af organisationer – heriblandt SSI. Se mere på www.stophpv.dk.

Medicinsk teknologivurdering (MTV) af HPV-vaccination til drenge.

HPV-vaccination

 

Se vores faktaark om HPV-vaccination og livmoderhalskræft
HPV-vaccination i børnevaccinationsprogrammet
Fakta om HPV-vaccinernes effekt
Fakta om livmoderhalskræft
Intervaller i HPV-vaccinationsserier